ตาข่ายกีฬา ราคา

ราคา ตาข่ายกีฬา เนื้อ HDPE

หากต้องการขนาดอื่นๆ สอบถามได้ค่ะ

ตาข่ายกีฬา สีดำเส้น 2.5 มิล ตา 2″× 2″ ขนาด 4 x 20 ม.HDPEพร้อมส่ง
ตาข่ายกีฬา สีดำเส้น 3.0 มิล ตา 2″× 2″ ขนาด 5 x 20 ม.HDPEพร้อมส่ง
ตาข่ายกีฬา สีดำเส้น 3.0 มิล ตา 2.5″×2.5″ ขนาด 5 x 20 ม.HDPEพร้อมส่ง