Product Tag - ตาข่ายพลาสติก ตา 4 เหลี่ยม

 • ตาข่ายพลาสติก-ตาสี่เหลี่ยม-ตาข่ายพลาสติก-รูสี่เหลี่ยม-ตา-4-เหลี่ยม-สีดำ-สีเขียว-0.90-x-30-เมตร
  Extruded
  ชุดล่ะ 10 ม้วน
  Square
  ตาข่ายพลาสติก-รูสี่เหลี่ยม-(ตา-4-เหลี่ยมจัตุรัส)-[สีเขียว]-(รู-5มิล-12มิล-19มิล-25มิล)-1
  0 out of 5

  ตาข่ายพลาสติก ลีโอ (Leo Net) รูสี่เหลี่ยม (ตา 4 เหลี่ยม) [สีดำ-สีเขียว]

  • ตาข่ายพลาสติก ตา 4 เหลี่ยม
  • มีตาข่ายสีดำ และตาข่ายสีเขียว
  • ช่องรูตาข่ายมีขนาด 5 , 12 , 19 , 25 มิลลิเมตร
  • ความยาวตาข่ายม้วนล่ะ 30 เมตร
  • มีเฉพาะหน้ากว้าง 0.90 เมตร ความยาว 30 เมตร
  • กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าที่ท่านต้องการและกดปุ่มขอใบเสนอราคาสินค้าด้านล่าง
   • ขนาดช่องรูตาข่าย 5 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
   • ขนาดช่องรูตาข่าย 12 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
   • ขนาดช่องรูตาข่าย 19 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
   • ขนาดช่องรูตาข่าย 25 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
  • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน