Product Tag - ตาข่ายสนามฟุตซอล

 • ตาข่ายสนามฟุตบอล-HDPE
  Diamond
  Knotted
  0 out of 5

  ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล ตาข่ายสนามฟุตบอล ตาข่ายสนามฟุตซอล

  • ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล
  • ตาข่ายสนามฟุตบอล
  • ตาข่ายกั้นสนามฟุตซอล
  • ตาข่ายสนามฟุตซอล
  • ช่วยป้องกันสัตว์เข้าสนามฟุตบอล

  คำแนะนำ

  *** สำหรับตาข่ายผืนเล็ก

  นำไปต่อความยาวตามระยะเสาได้ โดยตาข่ายผืนเล็กความยาวผืนล่ะ 20 เมตร

  *** สำหรับตาข่ายผืนใหญ่

  นำไปตัดครึ่งให้ได้ความสูงที่ต้องการใช้งานได้