Product Tag - มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า

 • มุ้งไนล่อนฟ้า-(เกรด-A)
  ขั้นต่ำ 10 ม้วน
  0 out of 5

  มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดA)

  • มุ้งไนล่อนฟ้า (เกรด A)
  • ความถี่ 16 ตา ความยาว 30 y
  • ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 ม.
  • ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 y (27 ม.)
  • รายละเอียดต่างๆอ่านเพิ่มเติมด้านล่าง
  • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน
 • มุ้งไนล่อนฟ้า-(เกรด-B)
  ขั้นต่ำ 10 ม้วน
  0 out of 5

  มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

  มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

  • ความถี่ 16 ตา ความยาว 27y (ปั๊ม 30) มีหน้ากว้างดังนี้
  • 0.90m  (มัดละ 10 ม้วน)
  • 1.20m  (มัดละ 10 ม้วน)
  • 1.50m  (มัดละ 10 ม้วน)
  • ความถี่ 16 ตา ความยาว 13y (ปั๊ม 15) มีหน้ากว้างดังนี้
  • 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
  • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน