บริษัท ขนส่งสินค้า โซนภาคเหนือ โซนภาคกลาง โซนภาคอีสาน โซนภาคใต้

บริษัท ขนส่งสินค้า โซนภาคเหนือ โซนภาคกลาง โซนภาคอีสาน โซนภาคใต้ โซนภาคตะวันออก

บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด (สำหรับส่งจำนวนมาก)

 • โซนภาคเหนือ

 • สำนักงานใหญ่ 368/2 ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  Tel. 053-998888 Fax. 0-5399-8889
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 18.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. และลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 06.00-21.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา ตลาดวโรรส
  93 ถ.ข่วงเมรุ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300Tel. Tel.053-234384 / 08-1881-5060
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. และลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา สันกำแพง
  133/31 ถ.สันกำแพง – เชียงใหม่ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130Tel. Tel.053-331978 / 081-881-3583
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 20.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. และลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 08.00-20.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา ลำพูน
  158 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000Tel. Tel.053-525104-5 / 085-694-4572
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 18.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. และลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา ป่าซาง
  17 หมู่ 5 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูนTel. 081-287-6721
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 10.00 น. เวลาปิด: 19.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 10.00-19.00 น. และลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 10.00-19.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา บ้านโฮ่ง
  70/1 หมู่ 11 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130Tel. 087-656-5270
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 10.00 น. เวลาปิด: 19.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 10.00-19.00 น. และลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 10.00-19.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา ท่าลี่
  86 หมู่ 13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160Tel. 053-106148
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 18.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. และลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา กองลอย
  107/2 หมู่ 3 บ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240Tel. 081-885-3774
  วันเวลาทำการ: 08.00 น.เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 22.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. และลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 08.00-22.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา เชียงราย
  300 หมู่ 26 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000Tel. 053-718045-7 / 081-8813207
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. และลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา ลำปาง
  31/2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง – งาว ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100Tel. 054-218913-4
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 06.00-17.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า
 • สาขา พะเยา
  317 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000Tel. 054-484375-7 Fax. 054-484376
  วันเวลาทำการ: 08.00 น.เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 18.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า**
 • สาขา เเพร่
  1/83 ถ. เหมืองหิต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 54000Tel. 054-533718
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. **เวลาที่สามารถส่งสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามฤดูกาลของสินค้า**
 • สาขา น่าน
  183 หมู่ 10 ถ. ยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000Tel. 093-1301642 / 081-8813609
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • สาขา ฝาง
  352 หมู่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่Tel. 053-346888
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 20.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น.
 • สาขา เเม่สาย
  313 หมู่ 12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130Tel. 081-9923395วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • สาขา เวียงป่าเป้า
  324 ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายTel. 053-648222
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 20.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-20.00 น.
 • สาขา เชียงคำ
  302/9 หมู่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยาTel. 081-2877062
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • สาขา เถิน (Sub Dc)
  88 ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160Tel. 054-019792 / 094-6136284 / 065-2146818
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • สาขา เเม่ฮ่องสอน
  99/7-8 หมู่ที่ 11 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน จังหวัดเเม่ฮ่องสอน 58000Tel. 093-3255911

 

 • โซนภาคกลาง

 • สาขา พุทธมณฑลสาย 2
  37/8-10 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170Tel. 02-448-2890-2
  วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 18.00 น.หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • สาขา พุทธมณฑลสาย 5
  133 หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73210Tel. 02-889-4600-3 วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น. หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • สาขา สี่เเยกมหานาค
  325/78 ถ.ลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ 10300Tel. 02-282-8490 / 02-281-6218วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 19.00 น. หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น.
 • สาขา ตลาดไท
  99/471 หมู่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120Tel. 02-520-3381-2วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 18.00 น. หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-18.00 น.
 • สาขา ราชบุรี
  533/7-8 ถ.ศรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000Tel. 081-287-7307 / 093-132-6447 วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น. หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 06.00-17.00 น.
 • สาขา มหาชัย
  สถานีขนส่งผู้โดยสารสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครTel. 081-882-4083 / 081-882-4003 วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น. หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
 • สาขา สี่มุมเมือง
  355/115-116 หมู่ 15 ถ.พหลโยธิน คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130Tel. 093-130-7677 / 093-130-1648วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลาเปิด: 07.00 น. เวลาปิด: 17.00 น. หมายเหตุ:
 • สาขา ปากคลองตลาด
  168 ถ.สะพานพุทธ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200Tel. 099-639-8636 / 093-130-1657วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลาเปิด: 06.00 น. เวลาปิด: 18.00 น. หมายเหตุ:
 • สาขา ร่มเกล้า
  ชานชาลาที่7 เลขที่ 33/9 หมู่ที่1 เเขวงสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520Tel. 093-1301574 / 093-1301587 วันเวลาทำการ: 08.00-17.00 น.เวลาเปิด: 08.00 น. เวลาปิด: 17.00 น. หมายเหตุ: ขับรถเส้นมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ เเละให้เลยทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิไปก่อนครับ

 

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด (สำหรับส่งจำนวนน้อยชิ้น) นน.ไม่เกิน 50 กก. (จัดส่งทั่วประเทศ)

 • DC สุวรรณภูมิ 98 ถ.พัฒนาชนบท 3 10270 Tel.0880228239
 • DC พุทธมณฑลสาย 2 37/8-10 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.สุขาภิบาล 10170.1 Tel.0880039340 Fax.02-448-1509 , 02-448-1873, 02-448-1651
 • DC พระราม 9 19/28-29 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ 10310 Tel.09-0554-1988
 • Drop Point สาขารามอินทรา 2/158 แขวง คันนายาว เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 Tel.029459592
 • Drop Point สาขาพระราม 2 74/4 ม.6 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 Tel.096-1403130
 • Sub DC กทม. (จตุจักร) อาคารจตุจักรเอาท์เลทสแควร์ ถนนกำแพงเพชร2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.088-0228914
 • Drop Point สาขาสตรีวิทยา 2 3/37 (7) ม.3 ถ. นาคนิวาส เขต ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 Tel.029329500, 0817146301
 • Drop Point สาขาบางนาซอย 19 926 / 28 -29 หมู่ที่ 10 แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 Tel.092-8456655
 • Drop Point สาขาดอนเมือง 293/41 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 Tel.092-449-8948,086-558-2124
 • Drop Point สาขาคลองสามวา 108/2 หมู่ 8 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 Tel.02-0708989,095-7193777
 • Drop Point สาขาศรีนครินทร์ 1238 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 Tel.092-8874296,062-8386693
 • Drop Point สาขาสาธุประดิษฐ์19 ถ. นราธิวาส ชั้น 1 โครงการ Le Raffles ซอย นราธิวาส24 (สาธุประดิษฐ์19) Tel.02-2129122, 064-3124239
 • Drop Point สาขา สวนมะลิเซ็นเตอร์ 527-529 สวนมะลิเซ็นเตอร์ ถ.บำรุงเมือง แขวงคลอมหานาค เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กทม. 10100 Tel.097-1401353
 • Sub DC สี่แยกมหานาค 325/103 ถ.ลูกหลวง แขวงสี่แยก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 Tel.062-7096310
 • Drop Point สาขาประชาอุทิศ ทุ่งครุ 32/520 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 Tel.02-0576463 ,099-1099963, 081-7145277
 • Drop Point สาขางามวงค์วาน (ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) 59/19 ถ.งามวงค์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 Tel.02-0129527
 • Drop Point สาขาอ๊อตเทริ รามคำแหง (ซ.มหาดไทย) 124/5 ซ.ลาดพร้าว 122 (ซ.มหาดไทย) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กทม. 10312 Tel.092-974 6491
 • Drop Point สาขาปรีดี พนมยงค์ 19 419 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 19 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Tel.02-101-0258, 084-908-5158
 • Drop Point สาขา5 แยกวัชรพล 121/30 ซอย ร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 Tel.092-3620766
 • Drop Point สาขารามคำแหง 189 49 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 Tel.020057695 , 0923518662
 • Drop Point สาขาสิริมีชัย 15/32 ถ.เพิ่มสิน แขวงสายไหม เชตสายไหม กทม. 10220 Tel.099-3289562,0956289151,0863106626,021019413 Fax.02101914
 • Drop Point สาขาสำเพ็ง2 55/64 หลัง 7-eleven ถ.กัลปพฤกษ์ แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel.098-529-4636,02-051-8844
 • Drop Point สาขาพระราม2 ซอย28 (ซอยวัดสีสุก) 140 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร Tel.02-877-0871,086-031-3231
 • Drop Point สาขาแม็กซ์แวลู ซ.แอนเน็กซ์ 10/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร Tel.098-9416561
 • Drop Point สาขานวมินทร์ 77/504 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. Tel.085-6002112
 • Drop Point สาขาสนามบินน้ำ 204 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี Tel.02-9680505 , 088-9689990
 • Drop Point สาขาบางใหญ่ 83 ม.6 ห้อง B3 – B4 ซ.หมู่บ่านบางใหญ่ซิตี้เซ็นเตอร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี Tel.089-7459966
 • Drop Point สาขารัตนาธิเบศร์ เลขที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel.02- 969-9054
 • Drop Point สาขาบางบัวทอง 65 หมู่ 2 ตรงข้ามไปรษณีย์บางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel.087-184-4822 , 097-250-4734
 • Drop Point สาขาตลาดสมบูรณ์ทรัพย์ 663 ถนน สามัคคี ต.ท่าทราย อ.ท่าทราย จ.นนทบุรี Tel. 089 7916333, 02 1034198
 • Drop Point สาขาปากเกร็ด(ภูมิเวท) 8/48 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel.083-1657414,02-5833184
 • DC รังสิต 1/6 หมู่ที่ 7 ถนนถนนพหลโยธิน 13000 Tel.0633736092,0633736093
 • Drop Point สาขารังสิต (เมืองเอก – ม.รังสิต) 300/219-220 ถ.พหลโยธิน 87 ม.13 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 Tel.081-8828937, 089-1915835
 • Drop Point สาขาคลอง 4 ลำลูกกา 52/11 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 Tel.084-084-3312 Fax.02-5332524
 • Drop Point สาขาE – Service คลอง 3 48/6 ม.3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel.061-4622366
 • Drop Point สาขาคลอง 7 ลำลูกกา 39/56 ศุภลักษณ์พานิชย์ ม.4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 Tel.089-6755518,089-8360259
 • Drop Point สาขาตลาดพูลทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ 136/10 หมู่ที่ 2 รหัสบูธ PS031 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 Tel.092-7517614
 • Drop Point สาขาคลอง5ลำลูกกา 109/8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 Tel.061-6354787
 • Drop Point สาขาคลองสอง คลองหลวง(ดีเน็ต) 59/368 หมู่ 7 ถนนเลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Tel.02-901-6955,081-934-1509
 • Drop Point สาขาแยกสันติสุข 1/79 ม.3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี Tel.096-9784365,095-0056959
 • Drop Point สาขาคลอง2ตลาดนานาเจริญ 73 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี Tel.089-7814547
 • Drop Point สาขาพระประแดง 97/4 ม.9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ Tel.02-4633247,081-6220901 Fax.02-4633247
 • Drop Point สาขาปากน้ำ 111 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel.061-2057134 Fax.-
 • Drop Point สาขาเทพารักษ์ 1680 ม.6 ถมเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel.086-7783553
 • Drop Point สาขาพระสมุทรเจดีย์ 99/3 ม.11 ต.ในคลองบางปลากด ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel.097-2505518, 02-0824747
 • Drop Point สาขาแพรกษา 50 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel.093-9366597
 • Drop Point สาขาบางบ่อ (สวนปัจญะ) 568/20 สวนปัญจะ ต.บางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560 Tel.02-708-5593,065-536-6978
 • Drop Point สาขาปู่เจ้าสมิงพราย 240/7 หมู่ 7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 Tel.093-3693838

 

โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

บริษัท สหะสัมพันธ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

 • สำนักงาน กรุงเทพฯ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เวลาทำการ 9.00 น . – 18.00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์ โทรศัพท์ 0-2885-7737 ถึง 40 โทรสาร 0-2885-7741
 • จังหวัด : นครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ : 081-265-7092
 • จังหวัด : สุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ : 081-976-6099, 044-041005, Fax.044-041061
 • จังหวัด : ศรีษะเกษ เบอร์โทรศัพท์ : 089-584-7070
 • จังหวัด : ร้อยเอ็ด เบอร์โทรศัพท์ : 089-106-7698
 • จังหวัด : อุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : 089-141-7698
 • จังหวัด : ชัยภูมิ เบอร์โทรศัพท์ : 089-423-3951
 • จังหวัด : อุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ : 086-677-7698
 • จังหวัด : สกลนคร เบอร์โทรศัพท์ : 087-024-2684, 081-736-4429
 • จังหวัด : เลย เบอร์โทรศัพท์ : 080-023-0119
 • จังหวัด : ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ : 089-223-9176
 • จังหวัด : หนองคาย เบอร์โทรศัพท์ : 086-229-0504
 • จังหวัด : มุกดาหาร เบอร์โทรศัพท์ : 081-986-7983
 • จังหวัด : ชุมแพ เบอร์โทรศัพท์ : 084-491-4515
 • จังหวัด : บึงกาฬ เบอร์โทรศัพท์ : 083-624-2298
 • จังหวัด : นครพนม เบอร์โทรศัพท์ : 087-024-2684, 081-736-4429
 • จังหวัด : ยโสธร เบอร์โทรศัพท์ : 09-2278-1328

 

โซนภาคใต้

บริษัท สี่สหายขนส่ง (1988) จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

103/1 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 Tel : 024516712-6 Fax : 028949341
เป็นจุดรับสินค้าจากลูกค้าต้นทางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริฆณฑล เพื่อส่งสินค้าไปยังพื้นที่บริการปลายทางตามสำนักงานสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นจุดรับสินค้าที่ส่งมาจากสำนักงานสาขาต่างๆ ด้วย

 • สำนักงานใหญ่
 • รับสินค้าลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯและปริฆณฑล
 • จุดรับสินค้ามาจากสาขา
 • รับงานเหมาคัน

สาขาประจวบคีรีขันธ์

26 หมู่ 8 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 Tel : 081 378 2787 Fax : 032 682 210

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดเพรชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ดังนี้

 • อ.ปราณบุรี
 • อ.เมือง
 • อ.สามร้อยยอด
 • อ.หัวหิน
 • อ.กุยบุรี
 • อ.ทับสะแก
 • อ.บางสะพาน
 • อ.บางสะพานน้อย
 • อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 • อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 • อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 • อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 • อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 • อ.เมือง จ.เพชรบุรี

สาขากระบี่

339 หมู่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 Tel : 087 889 2397

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดกระบี่ดังนี้

 • อ.เมืองกระบี่
 • อ.เขาพนม
 • อ.คลองท่อม
 • อ.อ่าวลึก
 • อ.ปลายพระยา
 • อ.ลำทับ
 • อ.เหนือคลอง

สาขากาญจนบุรี

1090 หมู่ 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel : 063 218 8838

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี และ ราชบุรี ดังนี้

 • อ.เมืองกาญจนบุรี
 • อ.ท่ามะกา
 • อ.ท่าม่วง
 • อ.พนมทวน
 • อ.ด่านมะขามเตี้ย
 • อ.ไทรโยค
 • อ.บ่อพลอย
 • อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สาขาสุราษฎร์ธานี

22/1 ถ.กาญจนวิถี กาญจวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 84000 Tel : 077 600 222 Fax : 077 600 174

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่

 • อ.กาญจนดิษฐ์
 • อ.เกาะพะงัน
 • อ.เกาะสมุย
 • อ. ไชยา
 • อ.ท่าฉาง
 • อ. ท่าชนะ
 • อ. พุนพิน
 • อ. เมืองสุราษฎร์ธานี
 • อ.วิภาวดี

สาขาบ้านนาเดิม

412/13 หมู่2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 Tel : 077 359 636 Fax : 077 359 636

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่

 • อ.เคียนซา
 • อ. ชัยบุรี
 • อ.บ้านนาเดิม
 • อ. บ้านนาสาร
 • อ.พระแสง
 • อ.เวียงสระ

สาขาพนม

412/13 หมู่2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่

 • อ.คีรีรัฐนิคม
 • อ.บ้านตาขุน
 • อ.พนม

สาขาบ้านใน

9/6 ม.5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 Tel : 077 259 432-3 Fax : 077 259 255

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจ.นครศรีธรรมราช ได้แก่

 • อำเภอดอนสัก
 • อำเภอขนอม จ.นครศรีฯ
 • อำเภอสิชล จ.นครศรีฯ

สาขานครศรีธรรมราช

70/2 ซอยพุทธชาด ถ.พัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel : 075 321 511-2 Fax : 075 344 281

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่

 • กิ่งอำเภอนบพิตำ
 • อ.ท่าศาลา
 • อ.บางขัน
 • อ.ปากพนัง
 • อ.พรหมคีรี
 • อ.พระพรหม
 • อ.เมือง
 • อ.ลานสกา

สาขาสงขลา

410/10 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 Tel : 074 448 542 Fax : 074 447 336

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาและพัทลุง ได้แก่

 • อ.กระแสสินธ์
 • อ.คลองหอยโข่ง
 • อ.ควนเนียง
 • อ.จะนะ
 • อ.เทพา
 • นาทวี
 • อ.นาหม่อม
 • อ.บางกล่ำ
 • อ.เมืองสงขลา
 • อ.รัตภูมิ
 • อ.สทิงพระ
 • อ.สะเดา
 • อ.สะบ้าย้อย
 • อ.สิงหนคร
 • อ.หาดใหญ่

สาขาหัวไทร

152/31-32 ม.10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 Tel : 075 388 001 Fax : 075 388 004

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ได้แก่

 • เฉลิมพระเกียรติ
 • อ.เชียรใหญ่
 • อ.หัวไทร
 • อ.ระโนด จ.สงขลา

สาขาทุ่งสง

519 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 Tel : 075 424 071 Fax : 075 420 300

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่

 • กิ่งอำเภอช้างกลาง
 • อ.จุฬาภรณ์
 • อ.ฉวาง
 • อ.ชะอวด
 • อ.ถ้ำพรรณรา
 • ทุ่งสง
 • อ.ทุ่งใหญ่
 • อ.นาบอน
 • อ.พิปูน
 • อ.ร่อนพิบูลย์

สาขาชุมพร

51/2-3 ม.1 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 Tel : 0951184454

เป็นจุดกระจายสินค้าและให้บริการลูกค้าในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดชุมพรได้แก่

 • อ.เมืองชุมพร
 • อ.ท่าแซะ
 • อ.ปะทิว
 • อ.หลังสวน
 • อ.ละแม
 • อ.พะโต๊ะ
 • อ.ฉวี
 • อ.ทุ่งตะโก