สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว สีฟ้า 50% 60% 70% 80%

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว สีฟ้า 50% 60% 70% 80%

 • ตาข่ายกรองแสง ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ด้านยาว 100 เมตร
 • เป็นแสลนทอ เส้นตรง เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าเกรด A
 • สีดำ กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • สีฟ้า กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • สีเขียว กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีฟ้า สีเขียว ขนาด 2×100 เมตร

ตาข่ายกรองแสง สีดำ

 • กรองแสง 50% สีดำ
 • กรองแสง 60% สีดำ
 • กรองแสง 70% สีดำ
 • กรองแสง 80% สีดำ

ตาข่ายกรองแสง สีฟ้า

 • กรองแสง 50% สีฟ้า
 • กรองแสง 60% สีฟ้า
 • กรองแสง 70% สีฟ้า
 • กรองแสง 80% สีฟ้า

ตาข่ายกรองแสง สีเขียว

 • กรองแสง 50% สีเขียว
 • กรองแสง 60% สีเขียว
 • กรองแสง 70% สีเขียว
 • กรองแสง 80% สีเขียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดไม่ระบุ
ขนาดตาข่าย

2 X 100 เมตร

กรองแสง

50%, 60%, 70%, 80%

เลือกสี

สีดำ, สีฟ้า, สีเขียว