สินค้า - ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว สีฟ้า 50% 60% 70% 80%

ขั้นต่ำ 10 ม้วน

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว สีฟ้า 50% 60% 70% 80%

 • ตาข่ายกรองแสง ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ด้านยาว 100 เมตร
 • เป็นแสลนทอ เส้นตรง เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าเกรด A
 • สีดำ กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • สีฟ้า กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • สีเขียว กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • รายละเอียด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

รายละเอียด

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีฟ้า สีเขียว ขนาด 2×100 เมตร

ตาข่ายกรองแสง สีดำ

 • กรองแสง 50% สีดำ
 • กรองแสง 60% สีดำ
 • กรองแสง 70% สีดำ
 • กรองแสง 80% สีดำ

ตาข่ายกรองแสง สีฟ้า

 • กรองแสง 50% สีฟ้า
 • กรองแสง 60% สีฟ้า
 • กรองแสง 70% สีฟ้า
 • กรองแสง 80% สีฟ้า

ตาข่ายกรองแสง สีเขียว

 • กรองแสง 50% สีเขียว
 • กรองแสง 60% สีเขียว
 • กรองแสง 70% สีเขียว
 • กรองแสง 80% สีเขียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดไม่ระบุ
ขนาดตาข่าย

2 X 100 เมตร

กรองแสง

50%, 60%, 70%, 80%

เลือกสี

สีดำ, สีฟ้า, สีเขียว

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)