สินค้า - ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว สีฟ้า 50% 60% 70% 80%

ขายชุดล่ะ 10 ชิ้น

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว สีฟ้า 50% 60% 70% 80%

 • ตาข่ายกรองแสง ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ด้านยาว 100 เมตร
 • เป็นแสลนทอ เส้นตรง เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าเกรด A
 • สีดำ กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • สีฟ้า กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • สีเขียว กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • รายละเอียด
 • ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา
 • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีฟ้า สีเขียว ขนาด 2×100 เมตร

ตาข่ายกรองแสง สีดำ

 • กรองแสง 50% สีดำ
 • กรองแสง 60% สีดำ
 • กรองแสง 70% สีดำ
 • กรองแสง 80% สีดำ

ตาข่ายกรองแสง สีฟ้า

 • กรองแสง 50% สีฟ้า
 • กรองแสง 60% สีฟ้า
 • กรองแสง 70% สีฟ้า
 • กรองแสง 80% สีฟ้า

ตาข่ายกรองแสง สีเขียว

 • กรองแสง 50% สีเขียว
 • กรองแสง 60% สีเขียว
 • กรองแสง 70% สีเขียว
 • กรองแสง 80% สีเขียว

ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา

ขนาดไม่ระบุ
เลือกสี

สีดำ, สีฟ้า, สีเขียว

กรองแสง

50%, 60%, 70%, 80%

ขนาดตาข่าย

2 X 100 เมตร

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)