สินค้า - ตาข่ายกันฝุ่น 130 g. สีเทา

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

ตาข่ายกันฝุ่น 130 g. สีเทา

 • ตาข่ายกันฝุ่น 130 g. สีเทา
 • เจาะรูตาไก่รอบผืนทุกระยะ 30 ซม.
 • ขนาดผืน 1.80 x 5.10 เมตร

สินค้าหมดแล้ว

 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายกันฝุ่น 130 g. สีเทา

 • เจาะรูตาไก่รอบผืนทุกระยะ 30 ซม.
 • ขนาดผืน 1.80 x 5.10 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกขนาด

2 x 100 เมตร, 4 x 50 เมตร

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)