สินค้า - มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 27y (ปั๊ม 30) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.20m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.50m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 13y (ปั๊ม 15) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

สินค้าหมดแล้ว

 • คำอธิบาย
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

 • มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 27 y (ปั๊ม 30) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.20m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.50m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 13 y (ปั๊ม 15) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)