สินค้า ตาข่ายพลาสติก - มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 27y (ปั๊ม 30) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 13y (ปั๊ม 15) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

สินค้าหมดแล้ว

 • คำอธิบาย
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

 • มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 27 y (ปั๊ม 30) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 13 y (ปั๊ม 15) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)