สินค้า - มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

ขั้นต่ำ 10 ม้วน

มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)

 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 27y (ปั๊ม 30) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.20m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.50m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 13y (ปั๊ม 15) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

 • รายละเอียด
 • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

 • มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดB)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 27 y (ปั๊ม 30) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.20m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • 1.50m  (มัดละ 10 ม้วน)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 13 y (ปั๊ม 15) มีหน้ากว้างดังนี้
 • 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)