สินค้า - Balcony Protection/Bird Netting/Cat Safety (01)

Diamond

Balcony Protection/Bird Netting/Cat Safety (01)

 • HDPE Nylon monofilament Balcony protection bird net
 • Nylon Mono Cat Safety Net for Balcony
 • ตาข่าย สำหรับป้องกันนกเกาะหรือบินเข้าบ้าน/คอนโดตรงระเบียงของคุณ
 • ตาข่าย สำหรับป้องกันแมวสัตว์เลี้ยงของคุณตรงระเบียง

 • รายละเอียด
 • Specifications:
 • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

HDPE Nylon monofilament Balcony protection bird net,Nylon Mono Cat Safety Net for Balcony Applications:

 •  Nylon monofilament Balcony protection bird net,Nylon Mono Cat Safety Net is the economical option to keep your baby safe.
 •  Nylon monofilament Balcony protection bird net,Nylon Mono Cat Safety Net is a pet safety net used to ensure the safety of your cats and other small pets.
 •  Nylon monofilament Balcony protection bird net,Nylon Mono Cat Safety Net is the strongest and most versatile bird exclusion material in the industry.
 •  Nylon monofilament Balcony protection bird net,Nylon Mono Cat Safety Net is also used as sport separate net to protect spectators.
 •  Nylon monofilament Balcony protection bird net,Nylon Mono Cat Safety Net is also used as nylon monofilament fishing net.

♦ Material: Nylon, HDPE

♦ Weaving: Knotted

♦ Diameter: 0.7mm, 0.8mm

♦ Mesh size: 5x5cm, 6x6cm

♦ Mesh type: Diamond or Square

♦ Color: Transparent/White

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)