Blog

ลักษณะการติดตั้ง ตาข่ายกันนก และลักษณะตาข่ายแบบต่างๆ

ตาข่ายกันนก แบบเส้นเชือก มัดปม (Nylon/HDPE/PE)

1). ตาข่ายกันนก ชนิดผูกปม ทรงข้าวหลามตัด (Mesh Type: Diamond)

knotted-nylon-mesh-diamond

knotted-nylon-mesh-diamond

ลักษณะการนำไปใช้งาน

 • ใช้ทำประตูม่านตาข่ายกันนก เปิด-ปิดได้ ในโรงงาน โกงดัง คลังสินค้า เช่นขนาดเส้นตาข่าย 1.0 ถึง 1.5 มิล
 • ใช้ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณพื้นที่ใต้โครงสร้างหลังคาที่มีพื้นที่กว้าง (ใช้กับพื้นที่กว้างจะประหยัดกว่าแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
 • ไม่เหมาะกับพื้นที่แคบมาก เพราะการตัดตาข่ายให้พอดีกับขนาดพื้นที่ที่ติดตั้งนั้นทำได้ยากกว่า
 • ใช้กับพื้นที่ระเบียงคอนโด หอพัก บ้าน ที่พักอาศัยได้ หากต้องการนำไปใช้งาน แต่หากต้องการความสวยงามควจเลือกใช้ตาข่ายขนาดเส้นเล็กลง เช่น 0.7มิล – 1.0 มิล เพราะเนื่องจากตาข่ายเชือกมีความทนทานต่อแรงดึงและสภาพแวดล้อมดีอยู่แล้ว และสำหรับ บ้าน/คอนโด จึงไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดเส้นเชือกที่ใหญ่มากนัก

คลิ๊กลิ้งค์นี้ดูภาพตาข่าย

คลิ๊กลิ้งค์นี้ดูสเปคตาข่าย

ข้อดี:

 • ราคาถูกกว่า (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดเส้นเชือกที่ใช้ผลิตตาข่ายด้วยว่า มีขนาดเส้นเล็ก หรือใหญ่แค่ไหน) เนื่องจากใช้เนื้อตาข่ายในการผลิตน้อยกว่า แต่เมื่อกางใช้งานแล้วจะได้ขนาดที่ กว้างxยาว มากกว่า เมื่อเทียบกับ ตาข่ายกันนก ชนิดผูกปม ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Mesh Type: Square)
 • หากเมื่อกางใช้งานที่พอดีจะได้รูปทรงที่สวยงาม เป็นรูปทรง ข้าวหลามตัด หากดึงกางใช้งานที่ความยาวมากไป หรือ น้อยไป ช่องรูตาข่ายก็จะแคบเข้า หรือกว้างออกตามลักษณะการดีงใช้งาน

ข้อเสีย:

 • ติดตั้งยากกว่า ตาข่ายกันนก ชนิดผูกปม ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Mesh Type: Square)
 • ได้ขนาดที่ไม่แน่นอน เช่น เมื่อกางใช้งานอยู่ที่การดีงตาข่ายเพื่อใช้งาน อาจจะได้ความยาวเพิ่มขึ้น แต่หน้ากว้างแคบลง หรือหน้างกว้างเพิ่มขึ้น แต่ความยาวลดลง เช่นยกตัวอย่าง ตาข่าย 1 ผืน มีความยาว 30 เมตร หน้ากว้าง 10 เมตร เมื่อดึงตาข่ายที่หน้ากว้างเต็มที่ 10 เมตร อาจจะได้ความยาวของตาข่ายอยู่ที่ 20-25 เมตร แต่ไม่ถึง 30 เมตร และในทางกลับกัน หากต้องการดึงตาข่ายที่ความยาวเต็มที่ 30 เมตร อาจจะเหลือหน้ากว้างของตาข่าย ไม่ถึง 10 เมตร อาจจะได้หน้ากว้างประมาณ 6-8 เมตร เป็นต้น

2). ตาข่ายกันนก ชนิดผูกปม ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Mesh Type: Square)

knotted-nylon-mesh-square

knotted-nylon-mesh-square

ลักษณะการนำไปใช้งาน

 • ใช้ทำประตูตาข่ายกันนก แบบปิด ในโรงงาน โกงดัง คลังสินค้า เช่นขนาดเส้นตาข่าย 1.0 ถึง 1.5 มิล
 • ใช้ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณพื้นที่ใต้โครงสร้างหลังคาที่มีพื้นที่ยาวและแคบ และช่องลมรอบๆหลังคาตามแนวยาว
 • ใช้กับพื้นที่ระเบียงคอนโด หอพัก บ้าน ที่พักอาศัยได้ หากต้องการนำไปใช้งาน แต่หากต้องการความสวยงามควจเลือกใช้ตาข่ายขนาดเส้นเล็กลง เช่น 0.7 มิล- 1.0 มิล เพราะเนื่องจากตาข่ายเชือกมีความทนทานต่อแรงดึงและสภาพแวดล้อมดีอยู่แล้ว และสำหรับ บ้าน/คอนโด จึงไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดเส้นเชือกที่ใหญ่มากนัก

ข้อดี:

 • ติดตั้งง่ายกว่า ตาข่ายกันนก ชนิดผูกปม ทรงข้าวหลามตัด (Mesh Type: Diamond)
 • หากเมื่อกางใช้งานที่พอดีจะได้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สวยงาม เป็นรูปทรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทรงสมมาตร
 • เมื่อตัดขนาดตาข่ายจะได้ขนาดตามที่ตัดไว้ เช่นตัดขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร เมื่อนำไปกางใช้งานก็จะได้ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ตามขนาดพื้นที่นั้นๆ
 • ได้ขนาดที่แน่นอนกว่าเมื่อตัด หรือดึงกางใช้งาน

ข้อเสีย:

 • ราคาแพงกว่า (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดเส้นเชือกที่ใช้ผลิตตาข่ายด้วยว่า มีขนาดเส้นเล็ก หรือใหญ่แค่ไหน) เนื่องจากใช้เนื้อตาข่ายในการผลิตมากกว่า  เมื่อเทียบกับ ตาข่ายกันนก ชนิดผูกปม ทรงข้าวหลามตัด (Mesh Type: Diamond)

 

ตาข่ายกันนก แบบเส้นเอ็น มัดปม (Nylon/HDPE/PE)

ตาข่ายกันนกเอ็นใส-ตาข่ายไนล่อน-ตาข่ายใส-ตาข่ายเอ็นใส-02

ตาข่ายกันนกเอ็นใส-ตาข่ายไนล่อน-ตาข่ายใส-ตาข่ายเอ็นใส-02

ลักษณะการนำไปใช้งาน

 • เหมาะสำหรับพื้นที่ระเบียง บ้าน/คอนโด/โรงแรม/สำนักงานบริษัท/สถาณศึกษา/สถาณที่ราชการต่างๆ หรือพื้นที่อื่นๆตามความเหมาะสม ที่ต้องการความสวยงามมองไม่เห็นตัวตาข่ายมากนัก ดูเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับพื้นที่ติดตั้งได้ง่ายเหมือนไม่ได้ติดตั้งตาข่ายกันนก
 • เป็นตาข่ายกันนก แบบเส้นเอ็นเส้นเดียวผูกปม จึงมีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงดึง คล้ายเส้นเอ็นที่นำมาใช้ในการทำเอ็นตกปลา ทำให้เวลาติดตั้งตาข่ายนั้นสามารถดึงตาข่ายให้ตึงได้ดีเข้ากับพื้นที่ติดตั้งได้ดี
 • สำหรับตาข่ายกันนก พื้นที่ระเบียง บ้าน/คอนโด/โรงแรม/สำนักงานบริษัท/สถาณศึกษา/สถาณที่ราชการต่างๆ ใช้เส้นตาข่ายประมาณ 0.7 มิล -0.8 มิล ก็พอเหมาะสมและสวยงามคงทน
 • แต่ถ้าใช้สำหรับพื้นที่ระเบียง หรือ ขอบดาดฟ้าตึกอาคาร สำหรับปิดกั้นสัตว์ เช่น แมว สุนัข หรือกันเด็กตก (ตาข่ายกันสัตว์ตก หรือกันเด็กตก) ควจเป็นเส้นตาข่ายไม่น้อยกว่า 1 มิล

ข้อดี

 • มีหน้ากว้างหลายขนาด ตั้งแต่ 2.0 เมตร ถึง 30 เมตร
 • มีด้านยาวหลายขนาด ตั้งแต่ 5 เมตร ถึง 200 เมตร
 • ถ้าติดตั้งพื้นที่ระเบียง ไม่จำเป็นต้องต่อตาข่าย สามารถตัดตามขนาดและติดตั้งเป็นผืนเดียวได้

ข้อเสีย

 • มีราคาแพงกว่าตาข่ายชนิดอื่น

ตาข่ายกันนก ชนิดผูกปมเส้นเดียว ทรงข้าวหลามตัด (Mesh Type: Diamond)

HDPE-Nylon-monofilament-Balcony-protection-bird-net-1-antique

ตาข่ายกันนก ชนิดผูกปมเส้นเดียว ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Mesh Type: Square)

HDPE-Nylon-monofilament-Balcony-protection-bird-net-1-antique

HDPE-Nylon-monofilament-Balcony-protection-bird-net-1-antique

 

ตาข่ายกันนกพลาสติก

Bird-netting-exclusive-PP

Bird-netting-exclusive-PP/HDPE/PE

ลักษณะเด่น

 • ติดตั้งง่าย ตัดได้ขนาดที่แน่นอนตามขนาดพื้นที่
 • คงรูปได้ดี เพราะเป็นตาข่ายขึ้นรูปทรง มีทั้งแบบช่องตา ทรงสี่หลี่ยมจัตรัส ทรงข้าวหลามตัด และทรงหกเหลี่ยม
 • มีความแข็งคงรูป แต่ไม่ทนต่อแรงดึงและแรงกดทับมากนัก
 • เหมาะกับพื้นที่ติดตั้งที่แคบแต่มีความยาว ถ้าติดตั้งกับพื้นที่กว้างมากอาจจะต้องต่อความกว้างตาข่าย ดังภาพด้านล่าง จึงไม่ค่อยเหมาะกับพื้นที่ระเบียงที่มีหน้ากว้างมากนัก เพราะต้องต่อตาข่ายเพื่อให้ได้ขนาดเต็มพื้นที่ความกว้าง
วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

 

ตาข่ายกันนกพลาสติก ชนิดขึ้นรูป PP/HDPE/PE

ตาข่ายกันนก-สีขาวใส-กระจอก-นกกระจิบ-(ชนิด-pp)

ตาข่ายกันนก-สีขาวใส-กระจอก-นกกระจิบ-(ชนิด-pp)

ตาข่ายกันนก-สีเทา-นกพิราบ-กระจอก-นกกระจิบ-(ชนิด-pp)

ตาข่ายกันนก-สีเทา-นกพิราบ-กระจอก-นกกระจิบ-(ชนิด-pp)

ตาข่ายกันนก-สีดำ-นกพิราบ-กระจอก-นกกระจิบ-(ชนิด-pp)

ตาข่ายกันนก-สีดำ-นกพิราบ-กระจอก-นกกระจิบ-(ชนิด-pp)

ตาข่ายพลาสติก-หกเหลี่ยม

ตาข่ายพลาสติก-หกเหลี่ยม

ข้อเสีย

 • มีขนาดหน้ากว้างที่แคบและจำกัด คือ หน้ากว้างประมาณ 0.90 เมตร ถึง 2.0 เมตร โดยประมาณ
 • ความยาวต่อผืนโดยประมาณ 30 เมตร

 

ตาข่ายกันนกพลาสติก Bird-netting-exclusive-PP/HDPE/PE

ตาข่ายพลาสติกกันนก ชนิดสั่งทำพิเศษ

Bird-netting-exclusive-PP

Bird-netting-exclusive-PP/HDPE/PE

ข้อดี

 • มีหน้ากว้างที่กว้างกว่าตาข่ายพลาสติกทั่วไป
 • มีหน้ากว้างตั้งแต่ 2 เมตร ถึง 4 เมตร
 • กรณีติดตั้งพื้นที่ระเบียง ไม่จำเป็นต้องต่อตาข่าย สามารถตัดความความ ติดตั้งเป็นผืนเดียวได้