Product Tag - มุ้งพลาสติกกันแมลง

 • 0 out of 5

  มุ้งตาข่ายสีขาว มุ้งกันแมลง

  มุ้งตาข่ายสีขาว มุ้งกันแมลง

  • มุ้งขาวกันแมลง, มุ้งขาวทำโรงเรือน
  • มุ้งกันแมลง , มุ้งขาวปลูกผักกันแมลง , ปลูกผักในมุ้ง
  • ทำจากวัสถุดิบที่มีคุณภาพ และได้ผสมสาร UV ลงในขั้นตอนการผลิต
  • มุ้งกันแมลงจึงทนต่อแสงอุตตร้าไวโอแลต
  • สามารถใช้งานทนนาน ไม่เปราะแตกง่าย ไม่เสียรูปทรง
  • มุ้งจึงมีอายุใช้งานได้ยาวนาน มุ้งกันแมลงช่วยผู้ปลูกป้องกันโรคแมลง
  • อีกทั้งเป็นการปลูกผักแนวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยากำจัดแมลง
  • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน