Blog

ตาข่ายสนามกอล์ฟ UV ตาข่ายปิดกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ เกรด A (HDPE/PE)

ตาข่ายสนามกอล์ฟ UV ตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟ เกรด A (HDPE/PE) มีทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดที่ลูกค้าสามารถสั่งทำตามขนาดระยะเสาได้

ตาข่ายสนามกอล์ฟ ราคา

ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ-ตาข่ายสนามกอล์ฟ ราคา-ชนิด-HDPE (ขนาดมาตรฐาน)

ตาข่ายสนามกอล์ฟราคา ตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟราคา

ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ-ชนิด-HDPE-ตาข่ายสนามกอล์ฟราคา-ตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟราคา

ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ-ชนิด-HDPE-สีเขียวขี้ม้า-ตาข่ายสนามกอล์ฟ

ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ-ชนิด-HDPE-สีเขียวขี้ม้า-ตาข่ายสนามกอล์ฟ (สามารถสั่งทำตามขนาดระยะช่องเสาได้)

โดยคุณสมบัติของ ตาข่ายสนามกอล์ฟ แบบมาตรฐานนั้น ควรจะเป็น 380/18 (ขนาดเส้นเชือกตาข่าย ตั้งแต่ 1.5 มิล – 2.0  มิล) ขนาดช่องตาสามารถใช้ได้ไม่เกินขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกอล์ฟ เพื่อความแข็งแรงและทนต่อแรงดึง

ส่วนสารป้องกันแสงแดดหหรือ แสง UV นั้นควจเลือกใช้ให้พอดีมีความเหมาะสม เพราะหากว่าผสมสารป้องกัน UV มากไปความเหนียวและความแข็งแรง คงทน ของ ตาข่ายสนามกอล์ฟ นั้นจะลดลง