Blog

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนกแบบติดตั้งเอง (โดยใช้อุปกรณ์แบบง่าย)

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-8

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-8

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-6

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-6

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-4

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-4

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-3

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-3

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-2

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)-2

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนก ระเบียง คอนโด บ้าน หอพัก (เบื้องต้น)

ภาพประกอบลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในการติดตั้งตาข่ายกันนก
อุปกรณ์ติดตั้งตาข่ายกันนก แบบทำเอง

อุปกรณ์ติดตั้งตาข่ายกันนก แบบทำเอง

ขั้นตอนการติดตั้งตาข่ายกันนก

1. วัดขนาดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งตาข่ายป้องกันนก เช่น ระเบียง คอนโด โดยเริ่มจากวัดขนาด ความกว้าง(หรือความสูง) และ ความยาว ตามภาพที่ 1

วิธีวัดขนาดตาข่ายกันนก

วิธีวัดขนาดตาข่ายกันนก

2. เลือกขนาดตัวตาข่ายกันนก ตามความกว้าง(หรือความสูง) และความยาว ที่วัดได้ เช่น วัดได้ความกว้าง(สูง)ระเบียงได้ 2 เมตร ยาว 3 เมตร หรือ กว้าง(สูง) 5 ยาว 3 เมตร เป็นต้น (*หากมีส่วนขอบบน-ขอบล่างตาข่ายให้ตัดส่วนนี้ออกก่อน ไม่นำมาใช้งาน)

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนกโดยใช้วัสดุอย่างง่าย

วิธีติดตั้งตาข่ายกันนกโดยใช้วัสดุอย่างง่าย

วิธีต่อตาข่าย PP กรณีใช้ตาข่ายหลายผืน พื้นที่กว้าง

อุปกรณ์ช่วยดึงเส้นเชือกหรือเส้นสลิงให้ตึง หรือหากใช้เชือกไนล่อนสามารถมัดเป็นปมให้ตึงได้

วิธีตัดตาข่ายกันนก

วิธีการตัดตาข่ายกันนกเพื่อใช้งาน