Blog

วิธีเลือกเครื่องไล่นกและอุปกรณ์ไล่นกให้เหมาะสมกับพื้นที่

slide-2

วิธีที่จะไล่นกและป้องกันนกให้ได้ผลดีที่สุดและมีความคุ้มค่ามากที่สุดนั้น เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงเป็นลำดับต้นๆ เพราะในปัจจุบันนี้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องนกนั้นนับว่ามีมากมายหลายหลายวิธี เช่นบางท่านก็จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องไล่นกหรืออุปกรณ์ไล่นกต่างๆขึ้นมาใช้เองแล้วปรากฏว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับการคิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่สามารถไล่นกและป้องกันนกที่ได้ผล แต่สำหรับนกเองแล้วนั้นสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่เผชิญหน้าอยู่ได้ โดยเฉพาะนกพิราบนั้นมีความฉลาดและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วมาก เมื่อนกพิราบเรียนรู้ว่าเมื่อเจอสิ่งนี้ควจจะหลีกเลี่ยงอย่างไรหรือควจจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ตัวนกเองนั้นอยู่รอดหรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นๆได้ ดังนั้นเครื่องมือไล่นกหรืออุปกรณ์ไล่นกบางอย่างนั้นควจจะเลือกใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการป้องกันนกได้ยาวนานและคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว เพราะเมื่อใดที่นกรับรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นั้นการแก้ปัญหาเรื่องนกก็จะยากลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ไล่นกบางอย่างแทนที่จะสามารถใช้ไล่นกได้ในระยะยาวแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ทำให้นกชนิดนั้นๆได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถาณะการณ์อย่างน่าทึ่ง