ให้คำปรึกษาเรื่องป้องกันนก

ทำไม? เราต้องให้คำแนะนำและชี้แจงทำความเข้าใจก่อนลงมือทำ

เหตุผลเพราะว่า…วิธีไล่นกและป้องกันนกนั้น มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างกันออกไปตามชนิดของนกและพฤติกรรมของนกตามสถาณที่นั้นๆที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องคิดและออกแบบวิเคราะห์พฤติกรรมการอยู่อาศัยของนกตามสถาณที่ ตามรายล่ะเอียดดังนี้