Price List ตาข่ายไนล่อน ตาข่าย hdpe ตาข่าย pe ตาข่ายกันนกไนล่อน ตาข่ายกันนก hdpe ตาข่ายกันนก pe

หากต้องการทราบขนาดอื่น สอบถามได้ค่ะ

Add Line
เพิ่มเพื่อน

ราคา ตาข่ายกันนก เนื้อ HDPE

 

ตาข่ายกันนก สีดำ Dia 0.7 มิล ตา 15 mm. ×15 mm. ขนาดมาตรฐาน 120 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีดำ Dia 0.7 มิล ตา 19 mm. ×19 mm. ขนาดมาตรฐาน 320 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีเขียวขี้ม้า Dia 0.7 มิล ตา 20 mm. x 20 mm. ขนาดมาตรฐาน 160 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีเขียวขี้ม้า Dia 0.7 มิล ตา 25 mm. × 25 mm. ขนาดมาตรฐาน 200 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีดำ Dia 0.9 มิล ตา 15 mm. × 15 mm. ขนาดมาตรฐาน 120 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีเขียวขี้ม้า Dia 1.0 มิล ตา 20 mm. × 20 mm. ขนาดมาตรฐาน 160 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีเขียวขี้ม้า Dia 1.0 มิล ตา 25 mm. × 25 mm. ขนาดมาตรฐาน 200 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีเขียวขี้ม้า/สีดำ Dia 1.3 มิล ตา 15 mm. ×15 mm. ขนาดมาตรฐาน 120 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีเขียวขี้ม้า Dia 1.3 มิล ตา 25 mm. ×25 mm. ขนาดมาตรฐาน 200 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีเขียวขี้ม้า Dia 1.5 มิล ตา 15 mm. × 15 mm. ขนาดมาตรฐาน 120 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีเขียวขี้ม้า/สีดำ Dia 1.5 มิล ตา 20 mm. x 20 mm.  ขนาดมาตรฐาน 160 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง
ตาข่ายกันนก สีเขียวขี้ม้า Dia 1.5 มิล ตา 25 mm. x 25 mm.  ขนาดมาตรฐาน 200 ตรม. ผืนยาว 30 เมตร HDPE พร้อมส่ง

สเปคขนาดเส้นและขนาดตาของข่ายนั้น ข้างต้นเราแจกแจงขนาดและวัดโดยประมาณการเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนขึ้น แต่การเรียกชื่อแทนตาข่ายนั้น เรียกเป็นเบอร์ เช่น ตาข่ายเบอร์ 9 ตาข่ายเบอร์ 18 เป็นต้น ดังนั้นขนาดเส้นและขนาดตาของตาข่ายอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อย

สอบถามการผลิตตาข่ายขนาดอื่นๆ หรือ ต้องการตัด/ต่อตาข่ายตามขนาด