สินค้า - ตาข่ายกันนก ไนล่อน (Nylon)

Diamond

ตาข่ายกันนก ไนล่อน (Nylon)

 • ตาข่ายกันนก ชนิดไนล่อน
 • ทอแบบเส้นเชือกไนล่อน
 • เหมาะสำหรับปิดล้อมพื้นที่
 • ใช้ป้องกันนกในโรงงาน อาคาร คลังสินค้า
 • เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งเป็นตาข่ายป้องกันนกสำหรับภายในอาคาร

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายกันนก ชนิดไนล่อนนั้น เนื้อตาข่าย (HDPE)

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีตัดตาข่ายกันนก

วิธีการตัดตาข่ายกันนกเพื่อใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สีตาข่าย

สีขาว, สีเขียว, สีดำ

ขนาดตาข่าย

กว้าง 6 เมตร. ยาว 20(30ม.) เมตร, กว้าง 4 เมตร. ยาว 20 เมตร, กว้าง 5 เมตร. ยาว 20 เมตร, กว้าง 8 เมตร. ยาว 20(30ม.) เมตร, กว้าง 10 เมตร. ยาว 20(30ม.) เมตร, กว้าง 15 เมตร. ยาว 20(30ม.) เมตร

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)