สินค้า - ขาย ตาข่ายกันนก ไนล่อน (Nylon)

Diamond

ขาย ตาข่ายกันนก ไนล่อน (Nylon)

 • ตาข่ายกันนก ชนิดไนล่อน
 • เนื้อ HDPE
 • เหมาะสำหรับปิดล้อมพื้นที่
 • ใช้ป้องกันนกในโรงงาน อาคาร คลังสินค้า
 • เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งเป็นตาข่ายป้องกันนกสำหรับภายในอาคาร

ล้างค่า
 • รายละเอียด
 • ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา
 • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

ตาข่ายกันนก ชนิดไนล่อนนั้น เนื้อตาข่าย (HDPE)

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีตัดตาข่ายกันนก

วิธีการตัดตาข่ายกันนกเพื่อใช้งาน

ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา

สีตาข่าย

สีขาว, สีเขียว, สีดำ

ขนาดตาข่าย

กว้าง 6 เมตร. ยาว 20(30ม.) เมตร, กว้าง 4 เมตร. ยาว 20 เมตร, กว้าง 5 เมตร. ยาว 20 เมตร, กว้าง 8 เมตร. ยาว 20(30ม.) เมตร, กว้าง 10 เมตร. ยาว 20(30ม.) เมตร, กว้าง 15 เมตร. ยาว 20(30ม.) เมตร

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)