สินค้า - ตะแกรงลวด ตาข่ายลวด เคลือบ PVC [สีขาว]

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

ตะแกรงลวด ตาข่ายลวด เคลือบ PVC [สีขาว]

 • ตะแกรงลวด ตาข่ายลวด เคลือบ PVC [สีขาว]
 • เบอร์ลวด #18 ความหนา 1.2 มิลลิเมตร
 • ขนาดช่องตาข่าย 1″x1″ หรือ 2.5×2.5 เซ็นติเมตร
 • มีขนาดหน้ากว้าง 3′ (0.914 เมตร) และ 4′ (1.22 เมตร)
 • ขนาดความยางต่อม้วน 30 เมตร

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

 • ตะแกรงลวด ตาข่ายลวด เคลือบ PVC [สีขาว]
 • เบอร์ลวด #18 ความหนา 1.2 มิลลิเมตร
 • ขนาดช่องตาข่าย 1″x1″ หรือ 2.5×2.5 เซ็นติเมตร
 • มีขนาดหน้ากว้าง 3′ (0.914 เมตร) และ 4′ (1.22 เมตร)
 • ขนาดความยางต่อม้วน 30 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
ขนาดไม่ระบุ
เบอร์ลวด/ความหนา (มิล)

#18/1.2mm.

ขนาดช่องตา (นิ้ว)

1"x1" (2.5×2.5cm.)

ความกว้าง (ฟุต/เมตร)

3'/0.914m., 4'/1.22m.

ความยาวม้วน (เมตร)

30m.

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)