สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตะแกรงลวด ตาข่ายลวด เคลือบ PVC [สีขาว]

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

ตะแกรงลวด ตาข่ายลวด เคลือบ PVC [สีขาว]

 • ตะแกรงลวด ตาข่ายลวด เคลือบ PVC [สีขาว]
 • เบอร์ลวด #18 ความหนา 1.2 มิลลิเมตร
 • ขนาดช่องตาข่าย 1″x1″ หรือ 2.5×2.5 เซ็นติเมตร
 • มีขนาดหน้ากว้าง 3′ (0.914 เมตร) และ 4′ (1.22 เมตร)
 • ขนาดความยางต่อม้วน 30 เมตร

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

 • ตะแกรงลวด ตาข่ายลวด เคลือบ PVC [สีขาว]
 • เบอร์ลวด #18 ความหนา 1.2 มิลลิเมตร
 • ขนาดช่องตาข่าย 1″x1″ หรือ 2.5×2.5 เซ็นติเมตร
 • มีขนาดหน้ากว้าง 3′ (0.914 เมตร) และ 4′ (1.22 เมตร)
 • ขนาดความยางต่อม้วน 30 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
ขนาด ไม่ระบุ
เบอร์ลวด/ความหนา (มิล)

#18/1.2mm.

ขนาดช่องตา (นิ้ว)

1"x1" (2.5×2.5cm.)

ความกว้าง (ฟุต/เมตร)

3'/0.914m., 4'/1.22m.

ความยาวม้วน (เมตร)

30m.