สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว ทอ 2 แบบ

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว ทอ 2 แบบ

 • ตาข่ายกรองแสง ทอ 2 แบบ
 • สีดำ กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • สีเขียว กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว

ตาข่ายกรองแสง สีดำ

 • กรองแสง 50% สีดำ
 • กรองแสง 60% สีดำ
 • กรองแสง 70% สีดำ
 • กรองแสง 80% สีดำ

ตาข่ายกรองแสง สีเขียว

 • กรองแสง 50% สีเขียว
 • กรองแสง 60% สีเขียว
 • กรองแสง 70% สีเขียว
 • กรองแสง 80% สีเขียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด ไม่ระบุ
เลือกสี

สีดำ, สีเขียว

เลือกแบบ

1, 2