สินค้า - ตาข่ายกันนกพิราบ / ตาข่ายกั้นแมวพื้นที่ระเบียง 1.5″*1.5″

Diamond
Knotted

ตาข่ายกันนกพิราบ / ตาข่ายกั้นแมวพื้นที่ระเบียง 1.5″*1.5″

 • Material: UV stabilized high density polyethylene (HDPE)
 • Weaving: Knotted
 • Diameter: 1.6mm./1.9mm.
 • Mesh type: Diamond
 • Mesh sizes: 1.5″ x 1.5″ (3″)
 • 300 SQ.M.

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

 • ตาข่ายกันนก ตาข่ายกั้นแมวพื้นที่ระเบียง HDPE สีดำ
 • Material: UV stabilized high density polyethylene (HDPE)
 • Weaving: Knotted
 • Diameter: 1.6mm./1.9mm.
 • Mesh type: Diamond
 • Mesh sizes: 1.5″ x 1.5″ (3″)
 • 300 ตร.ม. (เนื้อตาข่ายยาว 30 เมตร)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dia:

1.6mm., 1.9mm.

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)