สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตาข่ายกันนกพิราบ Bird Netting Pigeon

Hot
Diamond
Diamond
knotless
Knotted

ตาข่ายกันนกพิราบ Bird Netting Pigeon

ตาข่ายกันนกพิราบ สำหรับนกขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น นกพิราบ นกเอี้ยง โดยตาข่ายกันนกขนาดเล็กนั้นมีใช้งานอยู่ 3 ประเภท คือ ตาข่ายกันนก ชนิด PP ตาข่ายกันนก ชนิดเอ็นใส และตาข่ายกันนก ชนิด HDPE/PE/ไนล่อน โดยที่ความกว้างของตานั้นจะมีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 X 2.5 ซม.

ล้างค่า
  • คำอธิบาย
  • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายกันนกพิราบ สำหรับนกขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น นกพิราบ นกเอี้ยง โดยตาข่ายกันนกขนาดเล็กนั้นมีใช้งานอยู่ 2 ประเภท คือ ตาข่ายกันนก ชนิด PP และตาข่ายกันนก ชนิด HDPE/PE/ไนล่อน โดยที่ความกว้างของตานั้นจะมีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 X 2.5 ซม.

*ข้อแนะนำ ตาข่ายกันนก สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมนั้น ควรเลือกใช้ตาข่ายชนิดที่มีความแข็งแรงและยืดหยุดในการใช้งานและการติดตั้ง เพราะในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมีทั้งความร้อนที่สูง รวมถึงฝุ่นควันและละอองสารเคมีต่างๆ ดังนั้นควจเลือก ตาข่ายกันนก ชนิดที่เหมาะแก่สภาพพื้นที่และสภาวะทางอากาศ โดยส่วนใหญ่ตาข่ายกันนกที่นิยมใช้งานจะเป็น ตาข่ายกันนก ชนิด HDPE/PE (ใช้สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งภายนอกและภายในได้)

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีตัดตาข่ายกันนก

วิธีการตัดตาข่ายกันนกเพื่อใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สีของตาข่าย

สีขาวใส, สีเขียวขี้ม้า, สีดำ

ชนิดตาข่าย

ตาข่ายชนิด PP, ตาข่ายชนิด HDPE, ตาข่ายชนิด PE, ตาข่ายชนิดไนล่อน