สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตาข่ายกันฝุ่น HDPE สีเขียว [แบบหนา]

ชุดล่ะ 5 ม้วน

ตาข่ายกันฝุ่น HDPE สีเขียว [แบบหนา]

 • ตาข่ายกันฝุ่น แบบหนา
 • เนื้อตาข่าย HDPE
 • สีเขียวแบบหนา
 • ไม่มีการเจาะรูตาไก่
 • ขนาด 2 x 100 เมตร
 • ขนาด 4 x 50 เมตร

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายกันฝุ่น HDPE สีเขียว

 • ตาข่ายกันฝุ่น แบบหนา
 • เนื้อตาข่าย HDPE
 • สีเขียวแบบหนา
 • ไม่มีการเจาะรูตาไก่
 • ขนาด 2 x 100 เมตร
 • ขนาด 4 x 50 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกขนาด

2 x 100 เมตร, 4 x 50 เมตร