สินค้า - ตาข่ายกันฝุ่น HDPE สีเขียว [แบบบาง]

ขั้นต่ำ 5 ม้วน

ตาข่ายกันฝุ่น HDPE สีเขียว [แบบบาง]

 • ตาข่ายกันฝุ่น แบบบาง
 • เนื้อตาข่าย HDPE
 • สีเขียวแบบบาง
 • เจาะรูตาไก่ทุกระยะ 60 ซม.
 • ขนาด 2 x 100 เมตร
 • ขนาด 4 x 50 เมตร

ล้างค่า
 • รายละเอียด
 • ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา
 • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

ตาข่ายกันฝุ่น HDPE สีเขียว

 • ตาข่ายกันฝุ่น แบบบาง
 • เนื้อตาข่าย HDPE
 • สีเขียวแบบบาง
 • เจาะรูตาไก่ทุกระยะ 60 ซม.
 • ขนาด 2 x 100 เมตร
 • ขนาด 4 x 50 เมตร

ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา

เลือกขนาด

2 x 100 เมตร, 4 x 50 เมตร

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)