สินค้า - ตาข่ายซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ [PE/HDPE/Nylon]

Diamond
Diamond
knotless
Knotted
Square

ตาข่ายซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ [PE/HDPE/Nylon]

 • ตาข่ายซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ Golf Training Drive Net
 • ตาข่ายซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ ใช้เป็นตาข่ายสำหรับทำที่ซ้อมไดร์ฟกอล์ฟในสนามหลังบ้าน
 • ใช้ทำสนามซ้อมไดร์ฟกอล์ฟไว้ซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ
 • สนามไดร์ฟกอล์ฟดาดฟ้าตึก อาคาร โรงแรม
 • เหมาะกับสนามไดร์ฟกอล์ฟขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง
 • มีขนาดหน้ากว้าง 8, 10, 20 เมตร มีความยาวผืนล่ะ 20 เมตร
 • จำหน่ายเป็นผืนเต็ม ไม่แบ่งจำหน่าย
 • สินค้ามีแค่ตัวตาข่ายไม่มีอุปกรณ์อื่นๆ

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • Overview
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

 • ตาข่ายซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ Golf Training Drive Net
 • ตาข่ายซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ ใช้เป็นตาข่ายสำหรับทำที่ซ้อมไดร์ฟกอล์ฟในสนามหลังบ้าน
 • ใช้ทำสนามซ้อมไดร์ฟกอล์ฟไว้ซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ
 • สนามไดร์ฟกอล์ฟดาดฟ้าตึก อาคาร โรงแรม
 • เหมาะกับสนามไดร์ฟกอล์ฟขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง
 • มีขนาดหน้ากว้าง 8, 10, 20 เมตร มีความยาวผืนล่ะ 20 เมตร
 • จำหน่ายเป็นผืนเต็ม ไม่แบ่งจำหน่าย
 • สินค้ามีแค่ตัวตาข่ายไม่มีอุปกรณ์อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dia

1.5 mm., 1.8 mm., 2.0 mm., 2.5 mm.

Color

Green, Blue, Black

Mesh

3/4"(2.0*2.0 cm.), 1"*1"

 • Product Name: HDPE Knotted Practice Golf Net Training Net
 • Material: PE/HDPE/Nylon
 • Color: Black,Green,Blue
 • Type: Knotted
 • Mesh: 3/4"to 1"
 • Diameter: 1.5 mm., 1.8mm.,  2.0 mm.
 • Size: as required
UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)