สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตาข่ายพลาสติก ลีโอ (Leo Net) รูสี่เหลี่ยม (ตา 4 เหลี่ยม) [สีดำ-สีเขียว]

Extruded
ชุดล่ะ 10 ม้วน
Square

ตาข่ายพลาสติก ลีโอ (Leo Net) รูสี่เหลี่ยม (ตา 4 เหลี่ยม) [สีดำ-สีเขียว]

 • ตาข่ายพลาสติก ตา 4 เหลี่ยม
 • มีตาข่ายสีดำ และตาข่ายสีเขียว
 • ช่องรูตาข่ายมีขนาด 5 , 12 , 19 , 25 มิลลิเมตร
 • ความยาวตาข่ายม้วนล่ะ 30 เมตร
 • มีเฉพาะหน้ากว้าง 0.90 เมตร ความยาว 30 เมตร
 • กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าที่ท่านต้องการและกดปุ่มขอใบเสนอราคาสินค้าด้านล่าง
  • ขนาดช่องรูตาข่าย 5 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
  • ขนาดช่องรูตาข่าย 12 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
  • ขนาดช่องรูตาข่าย 19 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
  • ขนาดช่องรูตาข่าย 25 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายพลาสติก ลีโอ (Leo Net) รูสี่เหลี่ยม (ตา 4 เหลี่ยม) [สีดำ-สีเขียว]

มีสินค้าตามรายการดังนี้

 • มีเฉพาะหน้ากว้าง (สูง) 0.90 เมตร ความยาว 30 เมตร

มีขนาดรูของตาข่ายพลาสติก ดังนี้ (mm. มิลลิเมตร)

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 5 มิลลิเมตร
 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 12 มิลลิเมตร
 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 15 มิลลิเมตร (ขนาดใหม่)
 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 19 มิลลิเมตร
 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 25 มิลลิเมตร

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 5 มิลลิเมตร
 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 12 มิลลิเมตร
 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 15 มิลลิเมตร (ขนาดใหม่)
 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 19 มิลลิเมตร
 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 25 มิลลิเมตร
 • สีดำ
 • สีเขียว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด ไม่ระบุ
เลือกสี

สีดำ, สีเขียว

ขนาด (กว้างxยาว)

0.90 x 30 ม.

ขนาดรู (mm.)

5 มิล, 12 มิล, 19 มิล, 25 มิล