สินค้า - ตาข่ายพลาสติก รูสี่เหลี่ยม (ตา 4 เหลี่ยม) [สีดำ-สีเขียว] (HDPE)

Extruded
ชุดล่ะ 10 ม้วน
Square

ตาข่ายพลาสติก รูสี่เหลี่ยม (ตา 4 เหลี่ยม) [สีดำ-สีเขียว] (HDPE)

 • ตาข่ายพลาสติก ตา 4 เหลี่ยม
 • มีตาข่ายสีดำ และตาข่ายสีเขียว
 • ช่องรูตาข่ายมีขนาด 5 , 12 , 19 , 25 มิลลิเมตร
 • ความยาวตาข่ายม้วนล่ะ 30 เมตร
 • มีเฉพาะหน้ากว้าง 0.90 เมตร ความยาว 30 เมตร
 • กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าที่ท่านต้องการและกดปุ่มขอใบเสนอราคาสินค้าด้านล่าง
  • ขนาดช่องรูตาข่าย 5 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
  • ขนาดช่องรูตาข่าย 12 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
  • ขนาดช่องรูตาข่าย 19 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
  • ขนาดช่องรูตาข่าย 25 มิลลิเมตร สีดำ / สีเขียว
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายพลาสติก รูสี่เหลี่ยม (ตา 4 เหลี่ยม) [สีดำ-สีเขียว] (HDPE)

มีสินค้าตามรายการดังนี้

 • มีเฉพาะหน้ากว้าง (สูง) 0.90 เมตร ความยาว 30 เมตร

มีขนาดรูของตาข่ายพลาสติก ดังนี้ (mm. มิลลิเมตร)

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 5 มิลลิเมตร
 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 12 มิลลิเมตร
 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 19 มิลลิเมตร
 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 25 มิลลิเมตร

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 5 มิลลิเมตร
 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 12 มิลลิเมตร
 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 19 มิลลิเมตร
 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • ช่องรูตาข่ายกว้าง 25 มิลลิเมตร
 • สีดำ
 • สีเขียว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดไม่ระบุ
เลือกสี

สีดำ, สีเขียว

ขนาด (กว้างxยาว)

0.90 x 30 ม.

ขนาดรู (mm.)

5 มิล, 12 มิล, 19 มิล, 25 มิล

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)