สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตาข่ายพลาสติกหกเหลี่ยม 1.0×50 เมตร สีเขียว/สีดำ

Extruded
ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

ตาข่ายพลาสติกหกเหลี่ยม 1.0×50 เมตร สีเขียว/สีดำ

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีดำ / สีเขียว
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 8, 12, 18 มิลลิเมตร
 • ขนาดตาข่าย กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีดำ
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 8 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีเขียว
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 8 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีดำ
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 12 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีเขียว
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 12 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีดำ
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 18 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีเขียว
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 18 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
ขนาด ไม่ระบุ
ช่องรูตาข่าย

ขนาด 8 มิล, ขนาด 12 มิล, ขนาด 18 มิล

สีของตาข่าย

สีดำ, สีเขียว