สินค้า - ตาข่ายพลาสติกหกเหลี่ยม 1.0×50 เมตร สีเขียว/สีดำ

Extruded
ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

ตาข่ายพลาสติกหกเหลี่ยม 1.0×50 เมตร สีเขียว/สีดำ

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีดำ / สีเขียว
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 8, 12, 18 มิลลิเมตร
 • ขนาดตาข่าย กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีดำ
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 8 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีเขียว
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 8 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีดำ
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 12 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีเขียว
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 12 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีดำ
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 18 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

 • สีเขียว
 • ขนาดช่องรูตาข่าย 18 มิลลิเมตร
 • ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
ขนาดไม่ระบุ
ช่องรูตาข่าย

ขนาด 8 มิล, ขนาด 12 มิล, ขนาด 18 มิล

สีของตาข่าย

สีดำ, สีเขียว

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)