สินค้า - ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม [สีดำ-สีเขียว] (HDPE)

Extruded
ชุดล่ะ 10 ม้วน

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม [สีดำ-สีเขียว] (HDPE)

 • ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม
 • มีตาข่ายสีดำ และตาข่ายสีเขียว
 • ช่องตาข่ายมีหลายขนาดตั้งแต่ 1 มิล ถึง 50 มิล
 • ความยาวตาข่ายม้วนล่ะ 30 เมตร
 • หน้ากว้าง 0.90 เมตร, 1.20 เมตร, 1.50 เมตร, 1.80 เมตร, 2.00 เมตร (พิเศษ)
 • กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าที่ท่านต้องการและกดปุ่มขอใบเสนอราคาสินค้าด้านล่าง
  • หน้ากว้าง (สูง) 0.90 เมตร ขนาดช่องรูตาข่าย ขึ้นต้นด้วยเลข 3xx(x)
  • หน้ากว้าง (สูง) 1.20 เมตร ขนาดช่องรูตาข่าย ขึ้นต้นด้วยเลข 4xx(x)
  • หน้ากว้าง (สูง) 1.50 เมตร ขนาดช่องรูตาข่าย ขึ้นต้นด้วยเลข 5xx(x)
  • หน้ากว้าง (สูง) 1.80 เมตร ขนาดช่องรูตาข่าย ขึ้นต้นด้วยเลข 6xx(x)
  • หน้ากว้าง (สูง) 2.00 เมตร (ขนาดพิเศษ-มีขั้นต่ำ)
 • หากท่านเลือกรูปแบบสินค้าครบแล้วแต่กดปุ่มขอใบเสนอราคาสินค้าไม่ได้ แสดงว่าไม่มีสินค้าชิ้นนั้นอยู่ กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าใหม่ เช่น จากสีเขียว ไปเป็นสีดำ หรือ เลือกความกว้าง(สูง) ให้สัมพันธ์กับขนาดของรูตาข่าย
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

ขนาดรูของตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม (mm.)

กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าตามรายการดังนี้

 • หน้ากว้าง (สูง) 0.90 เมตร ขึ้นต้นด้วยเลข 3xx(x)
 • หน้ากว้าง (สูง) 1.20 เมตร ขึ้นต้นด้วยเลข 4xx(x)
 • หน้ากว้าง (สูง) 1.50 เมตร ขึ้นต้นด้วยเลข 5xx(x)
 • หน้ากว้าง (สูง) 1.80 เมตร ขึ้นต้นด้วยเลข 6xx(x)

หากท่านเลือกรูปแบบสินค้าครบแล้วแต่กดปุ่มขอใบเสนอราคาสินค้าไม่ได้ แสดงว่าไม่มีสินค้าชิ้นนั้นอยู่ กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าใหม่ เช่น จากสีเขียว ไปเป็นสีดำ หรือ เลือกความกว้าง(สูง) ให้สัมพันธ์กับ ขนาดของรูตาข่ายดังตัวอย่างรายการด้านบน

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 1.20 ม.

 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 1.50 ม.

 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 1.80 ม.

 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 2.0 ม. (ขนาดพิเศษ) Pre-order (มีขั้นต่ำ)

 • สีดำ
 • สีเขียว
 • สอบถาม (065-078-6889)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดไม่ระบุ
ขนาด

0.90 x 30 ม., 1.20 x 30 ม., 1.50 x 30 ม., 1.80 x 30 ม.

ขนาดรู (mm.)

360(1), 345(3), 340(5), 335(7), 330(9), 328(12), 326(13), 322(17), 320(20), 318(25), 316(27), 314(30), 445(2), 418(14), 545(2.5), 540(4), 535(6), 530(7), 526(11), 522(14), 520(18), 518(22), 516(23), 645(3), 640(5), 635(7), 630(9), 628(12), 626(13), 622(17), 620(20), 618(25), 616(27), 614(30), 612(40), 610(50)

เลือกสี

สีดำ, สีเขียว

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)