สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม [สีดำ-สีเขียว] (HDPE)

HOT
Extruded
ชุดล่ะ 10 ม้วน

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม [สีดำ-สีเขียว] (HDPE)

 • ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม
 • มีตาข่ายสีดำ และตาข่ายสีเขียว
 • ช่องตาข่ายมีหลายขนาดตั้งแต่ 1 มิล ถึง 50 มิล
 • ความยาวตาข่ายม้วนล่ะ 30 เมตร
 • หน้ากว้าง 0.90 เมตร, 1.20 เมตร, 1.50 เมตร, 1.80 เมตร, 2.00 เมตร (พิเศษ)
 • กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าที่ท่านต้องการและกดปุ่มขอใบเสนอราคาสินค้าด้านล่าง
  • หน้ากว้าง (สูง) 0.90 เมตร ขนาดช่องรูตาข่าย ขึ้นต้นด้วยเลข 3xx(x)
  • หน้ากว้าง (สูง) 1.20 เมตร ขนาดช่องรูตาข่าย ขึ้นต้นด้วยเลข 4xx(x)
  • หน้ากว้าง (สูง) 1.50 เมตร ขนาดช่องรูตาข่าย ขึ้นต้นด้วยเลข 5xx(x)
  • หน้ากว้าง (สูง) 1.80 เมตร ขนาดช่องรูตาข่าย ขึ้นต้นด้วยเลข 6xx(x)
  • หน้ากว้าง (สูง) 2.00 เมตร (ขนาดพิเศษ-มีขั้นต่ำ)
 • หากท่านเลือกรูปแบบสินค้าครบแล้วแต่กดปุ่มขอใบเสนอราคาสินค้าไม่ได้ แสดงว่าไม่มีสินค้าชิ้นนั้นอยู่ กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าใหม่ เช่น จากสีเขียว ไปเป็นสีดำ หรือ เลือกความกว้าง(สูง) ให้สัมพันธ์กับขนาดของรูตาข่าย
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม

ขนาดรูของตาข่ายพลาสติก หกเหลี่ยม (mm.)

กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าตามรายการดังนี้

 • หน้ากว้าง (สูง) 0.90 เมตร ขึ้นต้นด้วยเลข 3xx(x)
 • หน้ากว้าง (สูง) 1.20 เมตร ขึ้นต้นด้วยเลข 4xx(x)
 • หน้ากว้าง (สูง) 1.50 เมตร ขึ้นต้นด้วยเลข 5xx(x)
 • หน้ากว้าง (สูง) 1.80 เมตร ขึ้นต้นด้วยเลข 6xx(x)

หากท่านเลือกรูปแบบสินค้าครบแล้วแต่กดปุ่มขอใบเสนอราคาสินค้าไม่ได้ แสดงว่าไม่มีสินค้าชิ้นนั้นอยู่ กรุณาเลือกรูปแบบสินค้าใหม่ เช่น จากสีเขียว ไปเป็นสีดำ หรือ เลือกความกว้าง(สูง) ให้สัมพันธ์กับ ขนาดของรูตาข่ายดังตัวอย่างรายการด้านบน

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 0.90 ม.

 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 1.20 ม.

 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 1.50 ม.

 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 1.80 ม.

 • สีดำ
 • สีเขียว

ความยาว 30 ม. หน้ากว้าง 2.0 ม. (ขนาดพิเศษ) Pre-order (มีขั้นต่ำ)

 • สีดำ
 • สีเขียว
 • สอบถาม (065-078-6889)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด ไม่ระบุ
ขนาดกว้างxยาว

0.90 x 30 ม., 1.20 x 30 ม., 1.50 x 30 ม., 1.80 x 30 ม.

ขนาดช่องรู (mm.)

360(1), 345(3), 340(5), 335(7), 330(9), 328(12), 326(13), 322(17), 320(20), 318(25), 316(27), 314(30), 445(2), 418(14), 545(2.5), 540(4), 535(6), 530(7), 526(11), 522(14), 520(18), 518(22), 516(23), 645(3), 640(5), 635(7), 630(9), 628(12), 626(13), 622(17), 620(20), 618(25), 616(27), 614(30), 612(40), 610(50)

สีตาข่าย

สีดำ, สีเขียว