สินค้า - ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ ตาข่ายสนามกอล์ฟ HDPE

Diamond
Knotted
Square

ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ ตาข่ายสนามกอล์ฟ HDPE

 • ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ
 • สามารถสั่งทำตามระยะช่วงเสาได้
 • ตาข่ายสนามไดร์กอล์ฟ
 • ตาข่ายสนามกอล์ฟ HDPE
 • ตาข่ายป้องกันสัตว์เข้าสนามไดร์ฟกอล์ฟ
 • ตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟผืนเล็ก (w)10 เมตร x (L) 20 เมตร
 • ตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟผืนใหญ่ (w)20 เมตร x (L) 20 เมตร
 • ตาข่ายกั้นสนามซ้อมไดร์ฟกอล์ฟขนาด กลาง ใหญ่
 • สีเขียวขี้ม้า สีดำ และสีฟ้าคราม

ล้างค่า
 • รายละเอียด
 • ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา
 • คุณสมบัติเกรด A
 • ภาพตัวอย่างตาข่าย
 • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

ตาข่ายสนามกอล์ฟ ใช้สำหรับทำรั้วตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ ใช้สำหรับทำเป็นโดมคลุมสนามกอล์ฟ ช่วยป้องกันลูกกอล์ฟและป้องกันสัตว์เข้าสนามไดร์ฟกอล์ฟ

ตาข่ายสนามกอล์ฟราคา ตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟราคา

ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ-ชนิด-HDPE-ตาข่ายสนามกอล์ฟราคา-ตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟราคา

ตาข่ายสนามกอล์ฟ ราคา ตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟ ราคา

ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ-ตาข่ายสนามกอล์ฟ-ราคาตาข่ายสนามกอล์ฟ-ชนิด-HDPE

ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา

Dia (mm.)

1.5, 1.8

Size (W * L)

8 * 20 m., 10 * 20 m., 20 * 20 m.

Mesh

20 * 20 mm., 25 * 25 mm.(1"x1")

ตาข่ายกันนก เกรด A คือตาข่ายกันนกที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ 100% (Virgin HDPE) เป็นเม็ดพลาสติกใหม่ที่ไม่เคยผ่านการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ผลิตใหม่

ตาข่ายกันนก เกรด A Virgin HDPE

ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ 100% (Virgin HDPE) 

ตาข่ายสนามกอล์ฟ ราคา

ตาข่ายกั้นสนามไดร์ฟกอล์ฟ-ตาข่ายสนามกอล์ฟ ราคา-ชนิด-HDPE

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)