สินค้า - ตาข่ายเซฟตี้ ตาข่ายเส้นใหญ่ ตาข่ายอเนกประสงค์

Diamond
Knotted

ตาข่ายเซฟตี้ ตาข่ายเส้นใหญ่ ตาข่ายอเนกประสงค์

 • ตาข่ายเซฟตี้ ตาข่ายเส้นใหญ่ ตาข่ายอเนกประสงค์
  • ขนาดเส้นเชือก 2.5 มิล 3.0 มิล 4.0 มิล
  • ขนาดช่องตาข่าย 1.8″ x 1.8″ นิ้ว 2.0″ x 2.0″ นิ้ว และ 2.5″ x 2.5″ นิ้ว
  • ขนาดตาข่าย 4 x 20 เมตร และ 5 x 20 เมตร (เนื้อตาข่าย 30 เมตร)

ล้างค่า
 • รายละเอียด
 • ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา
 • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

ตาข่ายเซฟตี้ ตาข่ายเส้นใหญ่ ตาข่ายอเนกประสงค์

 • ขนาดเส้นเชือก 2.5 มิล 3.0 มิล 4.0 มิล
 • ขนาดช่องตาข่าย 1.8″ x 1.8″ นิ้ว 2.0″ x 2.0″ นิ้ว และ 2.5″ x 2.5″ นิ้ว
 • ขนาดตาข่าย 4 x 20 เมตร และ 5 x 20 เมตร (เนื้อตาข่าย 30 เมตร)

ข้อความเพิ่มเติมถึงเรา

ขนาดเส้น (mm.) / ช่องตา

2.5mm./2.0"x2.0", 3.0mm./1.8"x1.8", 3.0mm./2.0"x2.0", 3.0mm./2.5"x2.5", 4.0mm./2.0"x2.0"

ขนาดตาข่าย W x L (m.)

4x20m., 5x20m.

สีตาข่าย

BLACK, BLUE

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)