สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตาข่ายเซฟตี้ ตาข่ายเส้นใหญ่ ตาข่ายอเนกประสงค์

Diamond
Knotted

ตาข่ายเซฟตี้ ตาข่ายเส้นใหญ่ ตาข่ายอเนกประสงค์

 • ตาข่ายเซฟตี้ ตาข่ายเส้นใหญ่ ตาข่ายอเนกประสงค์
  • ขนาดเส้นเชือก 2.5 มิล 3.0 มิล 4.0 มิล
  • ขนาดช่องตาข่าย 1.8″ x 1.8″ นิ้ว 2.0″ x 2.0″ นิ้ว และ 2.5″ x 2.5″ นิ้ว
  • ขนาดตาข่าย 4 x 20 เมตร , 5 x 20 เมตร (เนื้อตาข่าย 30 เมตร) และ 5 x 30 เมตร

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายเซฟตี้ ตาข่ายเส้นใหญ่ ตาข่ายอเนกประสงค์

 • ขนาดเส้นเชือก 2.5 มิล 3.0 มิล 4.0 มิล
 • ขนาดช่องตาข่าย 1.8″ x 1.8″ นิ้ว 2.0″ x 2.0″ นิ้ว และ 2.5″ x 2.5″ นิ้ว
 • ขนาดตาข่าย 4 x 20 เมตร , 5 x 20 เมตร (เนื้อตาข่าย 30 เมตร) และ 5 x 30 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดเส้น (mm.) / ช่องตา

2.5mm./2.0"x2.0", 3.0mm./1.8"x1.8", 3.0mm./2.0"x2.0", 3.0mm./2.5"x2.5", 4.0mm./2.0"x2.0"

ขนาดตาข่าย W x L (m.)

4x20m., 5x20m.

สีตาข่าย

BLACK, BLUE