สินค้า - ตาข่ายไนล่อนสีเขียวขี้ม้า

Hot
Diamond
Knotted

ตาข่ายไนล่อนสีเขียวขี้ม้า

 • ตาข่ายกันนก ไนล่อนสีเขียวขี้ม้า
 • เนื้อตาข่าย HDPE (เกรด A) ถักทอแบบเส้นเชือกไนล่อน
 • ใช้ปิดล้อมพื้นที่ โกงดัง คลังสินค้า เพื่อป้องกันนก
 • ใช้ทำประตู่ม่านตาข่ายป้องกันนก ในโรงงานอุตสาหกรรม

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

 • ตาข่ายกันนก ไนล่อนสีเขียวขี้ม้า
 • เนื้อตาข่าย HDPE เกรด A มีความทนทานต่อแรงดึงสูง
 • ถักทอแบบเส้นเชือกไนล่อน
 • เหนียวใช้กับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
 • ใช้ปิดกั้นพื้นที่ป้องกันนก ไม่ให้เข้ามาในคลังสินค้า โกงดัง
 • ใช้ทำประตูม่านตาข่าย เปิด-ปิด เพื่อป้องกันนกเข้าในโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดเส้น

0.7mm., 1.0mm., 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm

ช่องรูตาข่าย

1.5 x 1.5 cm., 2.0 x 2.0 cm., 2.5 x 2.5 cm.

ขนาด ตรม./ผืน

120 ตรม., 160 ตรม., 200 ตรม.

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)