สินค้า ตาข่ายพลาสติก - ตาข่าย Nylon (ไม่มีปมตาข่าย) (PA) 2.0 มิล (1.5×1.5 ซม.) ไนล่อนสีดำ

Hot
Diamond
knotless

ตาข่าย Nylon (ไม่มีปมตาข่าย) (PA) 2.0 มิล (1.5×1.5 ซม.) ไนล่อนสีดำ

  • ตาข่ายไนล่อนสีดำ
  • ตาข่าย Nylon (ไม่มีปมตาข่าย) (PA) 2.0 มิล (1.5×1.5 ซม.) ไนล่อนสีดำ
  • ขนาด 20 x 6 เมตร (120 ตร.ม. / ผืน) เนื้อตาข่ายยาว 30 เมตร
  • ใช้สำหรับงานทั่วไป เช่น ทำเปลนอนตาข่าย ทำที่นั่งตาข่าย ซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ กันลูกกอล์ฟ

  • คำอธิบาย
  • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

  • ตาข่ายไนล่อนสีดำ
  • ตาข่าย Nylon (ไม่มีปมตาข่าย) (PA) 2.0 มิล (1.5×1.5 ซม.) ไนล่อนสีดำ
  • ขนาด 20 x 6 เมตร (120 ตร.ม. / ผืน) เนื้อตาข่ายยาว 30 เมตร
  • ใช้สำหรับงานทั่วไป เช่น ทำเปลนอนตาข่าย ทำที่นั่งตาข่าย ซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ กันลูกกอล์ฟ