สินค้า - พลาสติกคลุมดินดำ

  • รายละเอียด
  • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

พลาสติกคลุมดินดำ

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
  • 3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
  • 5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
  • 8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
  • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
  • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)
th Thai
X