สินค้า - มุ้งตาข่ายสีขาว มุ้งกันแมลง

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

มุ้งตาข่ายสีขาว มุ้งกันแมลง

มุ้งตาข่ายสีขาว มุ้งกันแมลง

 • มุ้งขาวกันแมลง, มุ้งขาวทำโรงเรือน
 • มุ้งกันแมลง , มุ้งขาวปลูกผักกันแมลง , ปลูกผักในมุ้ง
 • ทำจากวัสถุดิบที่มีคุณภาพ และได้ผสมสาร UV ลงในขั้นตอนการผลิต
 • มุ้งกันแมลงจึงทนต่อแสงอุตตร้าไวโอแลต
 • สามารถใช้งานทนนาน ไม่เปราะแตกง่าย ไม่เสียรูปทรง
 • มุ้งจึงมีอายุใช้งานได้ยาวนาน มุ้งกันแมลงช่วยผู้ปลูกป้องกันโรคแมลง
 • อีกทั้งเป็นการปลูกผักแนวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยากำจัดแมลง
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

มุ้งตาข่ายสีขาว มุ้งกันแมลง

 • มุ้งขาวกันแมลง, มุ้งขาวทำโรงเรือน
 • มุ้งกันแมลง , มุ้งขาวปลูกผักกันแมลง , ปลูกผักในมุ้ง
 • ทำจากวัสถุดิบที่มีคุณภาพ และได้ผสมสาร UV ลงในขั้นตอนการผลิต
 • มุ้งกันแมลงจึงทนต่อแสงอุตตร้าไวโอแลต
 • สามารถใช้งานทนนาน ไม่เปราะแตกง่าย ไม่เสียรูปทรง
 • มุ้งจึงมีอายุใช้งานได้ยาวนาน มุ้งกันแมลงช่วยผู้ปลูกป้องกันโรคแมลง
 • อีกทั้งเป็นการปลูกผักแนวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยากำจัดแมลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนตา

16 ตา, 20 ตา, 24 ตา, 32 ตา, 40 ตา

ขนาดตาข่าย

2.5 x 30 ม., 2.5 x 50 ม., 2.5 x 100 ม., 3.0 x 30 ม., 3.0 x 50 ม., 3.0 x 100 ม., 3.6 x 30 ม., 3.6 x 50 ม., 3.6 x 100 ม., 3.7 x 30 ม.

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)