สินค้า - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ชุบ PVC สีเขียว

ขั้นต่ำ 10 ม้วน
Square

ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ชุบ PVC สีเขียว

 • ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ชุบ PVC
 • ตะแกรง ลวด ชุบ พลาสติก
 • ขนาดเลือกตามรูปแบบ
 • NO. #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24
 • MESH-SIZE: 1/2″, 1/4″, 3/4″, 3/8″, 1″
 • SIZE: 3′ x 100′, 4′ x 100′
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • รายละเอียด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ชุบ PVC

ตะแกรง ลวด ชุบ พลาสติก

ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ชุบ PVC เลือกขนาดตามรูปแบบ

NO. #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24

MESH-SIZE: 1/2″, 1/4″, 3/4″, 3/8″, 1″

SIZE: 3′ x 100′, 4′ x 100′

BRAND: MT Purple (บาง), MT Blue (หนา), MT Gold (หนาพิเศษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
NO.

#18, #19, #20, #21, #22, #23, #24

MESH:

1/2", 1/4", 3/4", 3/8", 1"

SIZE:

3' x 100', 4' x 100'

MT:

MT Purple, MT Blue, MT Gold

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)