สินค้า - เชือกไนล่อน PE/HDPE ขนาดเส้น 6 มิล

ขั้นต่ำ 5 ม้วน

เชือกไนล่อน PE/HDPE ขนาดเส้น 6 มิล

 • เชือกไนล่อน PE/HDPE ขนาดเส้น 6 มิล
 • เชือกไนล่อน 6 มิล ยาว 200 เมตร
 • เชือกไนล่อน 6 มิล สีดำ
 • เชือกไนล่อน 6 มิล สีเขียวขี้ม้า

สินค้าหมดแล้ว / งดจำหน่าย

 • รายละเอียด
 • การบำรุงรักษา

รายละเอียด

 • เชือกไนล่อน PE/HDPE ขนาดเส้น 6 มิล
 • เชือกไนล่อน 6 มิล ยาว 200 เมตร
 • เชือกไนล่อน 6 มิล สีดำ
 • เชือกไนล่อน 6 มิล สีเขียวขี้ม้า
UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)