สินค้า - Balcony Protection Net

Hot
Diamond
Knotted
Square

Balcony Protection Net

♦ Material: high density polyethylene(HDPE)

♦ Weaving: Knotted

♦ Diameter: 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm

♦ Mesh size: 19x19mm(3/4″), 28x28mm, 50x50mm

♦ Mesh type:  Diamond / Square

♦ Color: Black, Grey, etc

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

♦ Material: high density polyethylene(HDPE)

♦ Weaving: Knotted

♦ Diameter: 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm

♦ Mesh size: 19x19mm(3/4″), 28x28mm, 50x50mm

♦ Mesh type:  Diamond / Square

♦ Color: Black, Grey, etc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dia:

1.0mm, 1.1mm, 1.2mm

Mesh size:

19x19mm(3/4"), 28x28mm, 50x50mm

Mesh type:

Diamond, Square

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)