สินค้า - Bird Net HDPE ตาข่ายกันนก สีดำ เส้นเดียว มัดปม 0.8 มิล (3/4″)

Knotted
Square
งดจำหน่ายชั่วคราว

Bird Net HDPE ตาข่ายกันนก สีดำ เส้นเดียว มัดปม 0.8 มิล (3/4″)

Bird Net HDPE ตาข่ายกันนก สีดำ เส้นเดียว มัดปม 0.8 มิล (3/4″)

♦ Material: HDPE (2500D / 1ply)

♦ Weaving: Knotted (Double knots)

♦ Thickness: 0.8mm

♦ Mesh: 2x2cm, Square mesh

♦ Color: Black

♦ Characteristic: UV treatment, Easy to install

จัดส่งจากต่างประเทศ 15-30 วัน

สินค้าหมดแล้ว

  • คำอธิบาย
  • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

HDPE monofilament knotted bird net Specifications:

♦ Material: HDPE (2500D / 1ply)

♦ Weaving: Knotted (Double knots)

♦ Thickness: 0.8mm

♦ Mesh: 2x2cm, Square mesh

♦ Color: Black

♦ Characteristic: UV treatment, Easy to install

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
  • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
  • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
  • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
  • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
  • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
  • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
  • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)