สินค้า - Birds Netting Sparrow ตาข่ายกันนกกระจอก / นกขนาดเล็ก

Hot

Birds Netting Sparrow ตาข่ายกันนกกระจอก / นกขนาดเล็ก

 • ตาข่ายกันนก สำหรับนกขนาดเล็ก
 • ตาข่ายกันนก นกกระจิบ ตาข่ายกันนก นกกระจอก
 • โดยตาข่ายกันนกขนาดเล็กนั้นมีใช้งานอยู่ 2 ประเภท
 • คือ ตาข่ายกันนก ชนิด PP และตาข่ายกันนก ชนิด (PE/HDPE)
 • โดยที่ความกว้างของช่องตาข่ายนั้นจะไม่เกิน 2.0 X 2.0 ซม.
 • ขนาดกำลังเหมาะคือ 1.5 X 1.5 ซม.และ 2.0 X 2.0 ซม. (เส้นเชือก 0.7 มิล,1.3,มิล และ 1.5 มิล)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: NetSparrowหมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายกันนก สำหรับนกขนาดเล็ก เช่น นกกระจิบ นกกระจอก โดยตาข่ายกันนกขนาดเล็กนั้นมีใช้งานอยู่ 2 ประเภท คือ ตาข่ายกันนก ชนิด PP และตาข่ายกันนก ชนิด HDPE โดยที่ความกว้างของตานั้นจะไม่เกิน 2.0 X 2.0 ซม. ขนาดกำลังเหมาะคือ 1.5 X 1.5 ซม.และ 2.0 X 2.0 ซม. (เส้นเชือก 0.7 มิล,1.3,มิล และ 1.5 มิล)

*ข้อแนะนำ ตาข่ายกันนก สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมนั้น ควรเลือกใช้ตาข่ายชนิดที่มีความแข็งแรงและยืดหยุดในการใช้งานและการติดตั้ง เพราะในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมีทั้งความร้อนที่สูง รวมถึงฝุ่นควันและละอองสารเคมีต่างๆ ดังนั้นควจเลือก ตาข่ายกันนก ชนิดที่เหมาะแก่สภาพพื้นที่และสภาวะทางอากาศ โดยส่วนใหญ่ตาข่ายกันนกที่นิยมใช้งานจะเป็น ตาข่ายกันนก ชนิด HDPE/PE (ใช้สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งภายนอกและภายในได้)

ตาข่ายกันนกไนล่อน ตาข่ายกันนก hdpe ตาข่ายกันนก pe 04

ตาข่ายไนล่อน ตาข่าย hdpe ตาข่าย pe

ตาข่ายกันนกไนล่อน ตาข่ายกันนก hdpe ตาข่ายกันนก pe 13

ตาข่ายไนล่อน ตาข่าย hdpe ตาข่าย pe

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีวัดขนาดตัดต่อติดตั้งตาข่ายกันนก

วิธีตัดตาข่ายกันนก

วิธีการตัดตาข่ายกันนกเพื่อใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดไม่ระบุ
สีของตาข่าย

สีขาวใส, สีเทา, สีดำ, สีเขียวขี้ม้า

ชนิดตาข่าย

ตาข่ายกันนก PP, ตาข่ายกันนก HDPE

ขนาดเส้นและช่องตา

0.7 มิล ตา 1.5×1.5 ซม., 1.0 มิล 2.0×2.0 ซม., 1.5 มิล 1.5×1.5 ซม., 0.7 มิล ตา 2.0×2.0 ซม., 1.5 มิล 2.0×2.0 ซม.

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)