รับสมัครงานช่างติดตั้งตาข่าย

(รับสมัครเพิ่มเติม)

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล

 • เป็นเพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-55 ปี
 • มีความขยัน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนและมีความปราณีต มีความรอบคอบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือเพื่อนร่วมงาน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา อ่อนน้อม ถ่อมตน มีความรับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง มีอัธยาสัยดี กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยใช้หลักจากประสบกาณ์ที่เป็นเหตุและผลที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหา
 • ต้องไม่เป็นคนวิกลจริต มีมนุษยธรรมและศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นบุคคลที่ต้องโทษ คดีอาญา ไม่ติดสารเสพติดและสิ่งให้โทษ

ความรู้ความสามารถ

 • มีความรู้ความสามารถเรื่องงานช่าง งานติดตั้งต่างๆ มาก่อน
 • มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบกาณ์ หากขยันชอบเรียนรู้มีทีมงานสอนงานให้ (หากมีประสบกาณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเดินทางไปได้ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล (หากเดินทางออกต่างจังหวัดได้จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถขับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ได้ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รับสมัครแบบเดี่ยว หรือ แบบทีมได้ (หากเป็นหัวหน้างานและมีลูกทีมแล้วจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

(กรอกใบสมัคร)

โทรสอบถามที่เบอร์ 065-078-6889

หรือส่งอีเมล์ประวัติ/ผลงานมาที่ birdsrepeller@gmail.com