สินค้า - ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล ตาข่ายสนามฟุตบอล ตาข่ายสนามฟุตซอล

Diamond
Knotted

ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล ตาข่ายสนามฟุตบอล ตาข่ายสนามฟุตซอล

 • ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล
 • ตาข่ายสนามฟุตบอล
 • ตาข่ายกั้นสนามฟุตซอล
 • ตาข่ายสนามฟุตซอล
 • ช่วยป้องกันสัตว์เข้าสนามฟุตบอล

คำแนะนำ

*** สำหรับตาข่ายผืนเล็ก

นำไปต่อความยาวตามระยะเสาได้ โดยตาข่ายผืนเล็กความยาวผืนล่ะ 20 เมตร

*** สำหรับตาข่ายผืนใหญ่

นำไปตัดครึ่งให้ได้ความสูงที่ต้องการใช้งานได้

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • คุณสมบัติเกรด A
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ใช้สำหรับทำรั้วกั้นรอบสนามฟุตบอล ทำรั้วกั้นรอบสนามฟุตซอล ตาข่ายป้องกันสัตว์เข้าสนามฟุตบอล ใช้งานได้ทั้งสนามฟุตบอลและสนามฟุตซอล ทั้งกลางแจ้งและในร่ม

คำแนะนำการติดตั้ง

*** สำหรับตาข่ายผืนเล็ก

นำไปต่อความยาวตามระยะเสาได้ โดยตาข่ายผืนเล็กความยาวผืนล่ะ 20 เมตร

*** สำหรับตาข่ายผืนใหญ่

นำไปตัดครึ่งให้ได้ความสูงที่ต้องการใช้งานได้

 • ร้านขายตาข่ายฟุตบอล
 • ซื้อ ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล
 • รับติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล
 • ตาข่าย กั้น ลูก ฟุตบอล
 • ตาข่ายกั้นลูกฟุตบอล
 • ตาข่ายกันลูกฟุตบอล ราคา
 • ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล ราคา
 • ตาข่ายฟุตบอล ราคา
 • ตาข่ายสนามฟุตบอล
 • ตาข่ายสนามฟุตบอล ราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
ขนาดไม่ระบุ
Dia(มิล)/Mesh(นิ้ว)

1.8/1.5"x1.5"(3"), 2.0/5"x5", 2.5/2"x2", 2.5/5"x5", 3.0/2"x2", 3.0/2.5"x2.5", 3.0/5"x5", 3.0/4"x4", 2.5/4"x4", 3.0/1.8"x1.8", 4.0/2"x2"

Size W x L (M.)

4x20m., 5x20m., 15×20(30)m., 13x40m., 13x70m., 17x70m., 11x40m.

Color

BLACK, BLUE

ตาข่ายกันนก เกรด A คือตาข่ายกันนกที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ 100% (Virgin HDPE) หรือเรียกง่ายๆว่า วัสดุที่ไม่เคยผ่านการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ผลิตตาข่ายกันนก

ตาข่ายกันนก เกรด A Virgin HDPE

ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ 100% (Virgin HDPE) 

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)