สินค้า ตาข่ายพลาสติก - มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดA)

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดA)

  • มุ้งไนล่อนฟ้า (เกรด A)
  • ความถี่ 16 ตา ความยาว 30 y
  • ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 ม.
  • ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 y (27 ม.)
  • รายละเอียดต่างๆอ่านเพิ่มเติมด้านล่าง
  • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

สินค้าหมดแล้ว

  • คำอธิบาย
  • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

มุ้งไนล่อนฟ้า (เกรด A)
ความถี่ 16 ตา ความยาว 30 y มีหน้ากว้างดังนี้
• 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2.5m (มัดละ 10 ม้วน)
• 3m (มัดละ 10 ม้วน)
• 4m (มัดละ 10 ม้วน)
• 5m (มัดละ 10 ม้วน)

ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 ม. มีหน้ากว้างดังนี้
• 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2.5m (มัดละ 10 ม้วน)
• 3m (มัดละ 10 ม้วน)
• 4m (มัดละ 10 ม้วน)
• 5m (มัดละ 10 ม้วน)

มุ้งไนล่อนฟ้า เกรด A ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 y (27 ม.) มีหน้ากว้างดังนี้
0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
2m (มัดละ 10 ม้วน)
2.5m (มัดละ 10 ม้วน)
3m (มัดละ 10 ม้วน)
4m (มัดละ 10 ม้วน)
5m (มัดละ 10 ม้วน)