สินค้า - มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดA)

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดA)

 • มุ้งไนล่อนฟ้า (เกรด A)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 30 y
 • ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 ม.
 • ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 y (27 ม.)
 • รายละเอียดต่างๆอ่านเพิ่มเติมด้านล่าง
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

สินค้าหมดแล้ว

 • คำอธิบาย
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

มุ้งไนล่อนฟ้า (เกรด A)
ความถี่ 16 ตา ความยาว 30 y มีหน้ากว้างดังนี้
• 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2.5m (มัดละ 10 ม้วน)
• 3m (มัดละ 10 ม้วน)
• 4m (มัดละ 10 ม้วน)
• 5m (มัดละ 10 ม้วน)

ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 ม. มีหน้ากว้างดังนี้
• 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2.5m (มัดละ 10 ม้วน)
• 3m (มัดละ 10 ม้วน)
• 4m (มัดละ 10 ม้วน)
• 5m (มัดละ 10 ม้วน)

มุ้งไนล่อนฟ้า เกรด A ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 y (27 ม.) มีหน้ากว้างดังนี้
0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
2m (มัดละ 10 ม้วน)
2.5m (มัดละ 10 ม้วน)
3m (มัดละ 10 ม้วน)
4m (มัดละ 10 ม้วน)
5m (มัดละ 10 ม้วน)

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)