สินค้า - มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดA)

ขั้นต่ำ 10 ม้วน

มุ้งตาข่ายไนล่อนสีฟ้า (เกรดA)

 • มุ้งไนล่อนฟ้า (เกรด A)
 • ความถี่ 16 ตา ความยาว 30 y
 • ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 ม.
 • ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 y (27 ม.)
 • รายละเอียดต่างๆอ่านเพิ่มเติมด้านล่าง
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

 • รายละเอียด
 • คุณภาพสินค้า

รายละเอียด

มุ้งไนล่อนฟ้า (เกรด A)
ความถี่ 16 ตา ความยาว 30 y มีหน้ากว้างดังนี้
• 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2.5m (มัดละ 10 ม้วน)
• 3m (มัดละ 10 ม้วน)
• 4m (มัดละ 10 ม้วน)
• 5m (มัดละ 10 ม้วน)

ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 ม. มีหน้ากว้างดังนี้
• 0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
• 1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2m (มัดละ 10 ม้วน)
• 2.5m (มัดละ 10 ม้วน)
• 3m (มัดละ 10 ม้วน)
• 4m (มัดละ 10 ม้วน)
• 5m (มัดละ 10 ม้วน)

มุ้งไนล่อนฟ้า เกรด A ความถี่ 20 ตา ความยาว 30 y (27 ม.) มีหน้ากว้างดังนี้
0.90m (มัดละ 10 ม้วน)
1.20m (มัดละ 10 ม้วน)
1.50m (มัดละ 10 ม้วน)
2m (มัดละ 10 ม้วน)
2.5m (มัดละ 10 ม้วน)
3m (มัดละ 10 ม้วน)
4m (มัดละ 10 ม้วน)
5m (มัดละ 10 ม้วน)

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)